NYHET30 juni 2022

”Det behövs många skattereformer, men framför allt behövs rätt skattereformer”

Regeringen har på senare tid tillsatt ett stort antal utredningar på skatteområdet som kan komma att påverka svenska företag både positivt och negativt. Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, förklarar vad som kan vara värt att hålla lite extra koll på.  

Skatter är den största utgiftsposten för många företag, det påverkar möjligheterna för företagen att investera, skapa jobb och vara konkurrenskraftiga - och därmed deras möjligheter att lägga grund för vår gemensamma välfärd, säger Johan Fall.

Vad har hänt inom skatteområdet senaste året?

Det har varit ett händelserikt år på skatteområdet, kanske främst genom vad som inte har hänt – såsom den skattereform som fanns i januariöverenskommelsen. Vad som dock har hänt är att det har tillsats ett antal utredningar som kan komma att få ganska stor betydelse.

Finns det några initiativ att hålla koll på inom den närmaste framtiden?

De senaste veckorna har det bland annat tillsatts en utredning om 3:12-reglerna, som ska vara klar först i november nästa år. Det tar också sikte på förenklingar och finansministern har gått ut och sagt att de nya reglerna inte har till syfte att dra in mer pengar. Men det finns ändå en oro om en förändrad skattesats uppåt – och den bör ju snarare justeras nedåt. Vi har skrivit en del kommentarer om det på vår Skatteblogg.

En stor och tung utredning som tillsattes i början på året tittar på bolagsbeskattning och villkor för att dra av räntekostnader, där kommer ett delbetänkande i januari nästa år och slutbetänkande nästa höst.

Även exitbeskattning ska utredas. Vi har ju varit kritiska till detta tidigare och hoppas att den nya utredningen går försiktigare fram. Utredningen tillsattes nyss och klar först 2024.

Bara de senaste veckorna har det tillsats fem större utredningar på skatteområdet, så det är mycket att hålla koll på. Sen så ska det naturligtvis bli väldigt spännande att följa partierna utspel på skatteområdet i valrörelsen.

Hur ser det ut på EU-nivå, några initiativ att hålla koll på där?

Där håller man annat på att utreda en internationell miniminivå för företagsskatt på 15 procent, en fråga som också OECD arbetar med. Det har varit en följetång under våren, där inte minst Frankrike har drivit på som ordförandeland. Man har lyft frågan tre eller fyra gånger under våren, men förslaget stoppades senast så sent som i mitten på juni.

Man håller också på att diskutera den så kallade digitalskatten – där en större del av beskattningsrätten tillkommer större marknader där produkterna konsumeras, i stället för som idag att företagen beskattas primärt där de har utveckling och huvudkontor. Det skulle missgynna Sverige, som ju har mycket digital utveckling och försäljning men inte är en så stor konsumentmarknad.

Kommissionen har också föreslagit ett direktiv vars huvudsakliga syfte är att minska den skattemässiga skillnaden i beskattningen mellan eget respektive främmande kapital inom unionen. Och efter fyra år av förhandlingar har EU:s nya momsskattesatsdirektiv slutligen trätt i kraft, så det händer mycket även på EU-nivå.

Vad skulle vi på Svenskt Näringsliv vilja se för förändringar under den kommande mandatperioden?

Jag brukar säga att det behövs många skattereformer, men framför allt behövs det rätt reformer - de måste ha konkurrenskraft som ledstjärna. Bolagsbeskattningen behöver bli internationellt gångbar. Kapitalbeskattningen är idag väsentligt högre i Sverige än i andra länder och behöver justeras. Våra marginalskatter är kraftigt högre än i omvärlden, de behöver sänkas.

Varför är skattefrågorna viktigt för näringslivet?

Skatter är den största utgiftsposten för många företag, det påverkar möjligheterna för företagen att investera, skapa jobb och vara konkurrenskraftiga - och därmed deras möjligheter att lägga grund för vår gemensamma välfärd.

Vad ska du göra i sommar?

Bada! Jag ska bland annat besöka Gotska Sandön, en vacker nationalpark som har varit stängd för resor på grund av pandemin. Det ska bli trevligt att komma tillbaka dit.

Skriven av: Amanda Wollstad

SkatterLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist