It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning. ”Vi skickar med dem en tro på sig själva”, säger Jenny Forsberg, ansvarig för kursen.

Semcon programmeringskurs

Förutom programmeringen har ungdomarna på Semconkursen också lärt sig om svensk kultur, hur man uppför sig på en svensk arbetsplats, och vad som kan förväntas av en anställd.

Jenny Forsberg

Det viktiga är att deltagarna känner att de är välkomna och får vara med i en gemenskap, konstaterar Jenny Forsberg, ansvarig för kursen.

Under våren har teknikföretaget Semcon ordnat en spelprogrammeringskurs för ensamkommande flyktingar under 23 år. Varannan torsdag har de träffats på Semcon i Göteborg för att känna på hur det är att utveckla dataspel.

Många av de ensamkommande flyktingbarn som kom 2015 är inne i ett kritiskt skede nu när de är på väg att gå ut gymnasiet och vill ha ett jobb, konstaterar Jenny Forsberg, dataingenjör på Semcon och ansvarig för kursen.

– Vi vill visa hur svensk arbetsmarknad fungerar och att programmeringskunskap är något som verkligen efterfrågas. Utbildning och kunskap är bra verktyg för att ta hand om sig själv och få ett bra liv.

Semcon vill visa att programmering inte är så svårt som många tror och inspirera dem att välja en teknikutbildning.

– Vi skickar med dem en tro på sig själva och visar att det här kan vara ett bra sätt för dem att försörja sig på – att de kan bli någon som jobbar inom detta.

Jenny Forsberg, som efter tio år som lärare skolade om sig till dataingenjör, är själv nöjd med sin nya karriär.

– När jag blev ingenjör öppnades helt nya dörrar. Det är intressant att se hur tekniken kan hjälpa människor. Jag brinner för att göra teknik enklare och mer tillgänglig, och att inspirera folk så att de kan använda den.

20 ungdomar började på kursen och 15 av dem följde den till slutet. Förutom Jenny Forsberg som lärare har 12 personer från olika delar av Semcon deltagit som mentorer och stöd under hela kursen.

Undervisningsspråket var svenska trots att ungdomarnas svenskkunskaper var rätt så varierande. Men tack vare att de flesta kom antingen från Afghanistan eller Iran kunde de översätta för varandra när det var något de inte förstod på svenska.

Förutom programmeringen har de också lärt sig lite om svensk kultur, hur man uppför sig på en svensk arbetsplats, och vad som kan förväntas av en anställd.

– Jag hoppas att kursen har gett dem uppmuntran. De säger att de är väldigt nöjda och att det betytt mycket för dem.

Hon poängterar att det inte är själva programmeringen som är det viktiga med spelkursen, utan att deltagarna känner att de är välkomna och får vara med i en gemenskap.

– Det handlar mer om positiva möten mellan människor, att ge dem hopp och framtidstro och att de ska känna delaktighet, värdighet och vänskap.

Jenny Forsberg och mentorerna fortsätter att hålla kontakten med ungdomarna. Även om det inte finns någon uttalad fortsättning efter kursen finns det för Semcons del ändå en långsiktig tanke på att någon av dem kanske vill komma tillbaka till när de har utbildat sig.

För Semcons som företag har kursen också inneburit ett samarbete mellan avdelningarna på ett sätt som sällan finns annars.

– Vi har lärt känna varandra och vi har byggt upp en gemenskap där vi gör helt andra saker än vad vi brukar göra – det svetsar verkligen samman.

Dessutom skapar det ett intresse för Semcon som arbetsgivare när anställda får chansen att gå från tanke till handling kring något de tror på, påpekar Jenny Forsberg.

– Det är attraktivt att göra skillnad. Det är lätt att trivas hos en arbetsgivare där det ges möjlighet att förverkliga sina drömmar om att bidra till något positivt. Att få använda sina kunskaper som ingenjör för att lösa ett samhällsproblem.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.