NYHET12 december 2019

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.

Ica-gruppen har idag exakt lika många män som kvinnor totalt i koncernledningen och tre nivåer ner i organisationen.Foto: Pontus Lundahl/TT
"För att få en jämställd organisation behöver vi satsa på kvinnorna just nu", säger Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen.
Foto: Barabild

Ica-gruppens bolag har 12 000 anställda i Sverige och desutom finns det 1300 fristående Ica-handlare med omkring 50 000 anställda.

Även om bolagens grad av mångfald varierar beroende på verksamhet har Ica-gruppen tydligt uttalat att alla arbetsplatser ska präglas av mångfald och inkludering, förklarar Emma Nyquist, mångfaldsstrateg.

– Inkludering är allra viktigast att fokusera på eftersom det är en förutsättning för att uppnå mångfald. För att ta tillvara på den mångfald som finns behöver vi vara öppna, nyfikna och inkludera varandra.

Och det räcker inte att lyckas på pappret, betonar hon.

– Att rekrytera mångfald ger ingen större effekt om inte vi alla inkluderar varandra och verkligen drar nytta av våra olikheter, kompetenser och personligheter.

Hon betonar vikten av att varje bolag slår fast sina behov utifrån förutsättningarna för den egna verksamheten, men det behövs också gemensamma mål. För Ica-gruppen är ett av dem att det ska finnas lika många män som kvinnor i koncernledningen och på nyckelpositioner.

Som ett led i det startade Ica-gruppen för några år sedan det kvinnliga 50/50-nätverket. I uppstarten genomfördes en undersökning bland de högsta cheferna med frågor kring att göra karriär på Ica. En insikt från undersökningen var att kvinnorna hade högre ambitioner än männen att göra karriär inom bolaget.

– Resultatet gav oss ytterligare incitament till att fortsätta jobba med frågan. Även om visste det sedan innan fick det svart på vitt hur viktigt det är att alla har samma förutsättningar för att nå högre positioner.

För Ica handlar jämställdhet framför allt om att det ger bättre affärsresultat, slår hon fast.

– Och har vi kvinnliga förebilder i högsta ledningen bidrar det till jämställdhet även på de andra positionerna.

Ica-gruppen har idag exakt lika många män som kvinnor totalt i koncernledningen och tre nivåer ner i organisationen, och det gjorde att koncernen nyligen fick ta emot pris som det mest jämställda företaget i Lead, ett nätverk för detaljhandeln i Europa.

Varför startar ni inga manliga nätverk?

– För att få en jämställd organisation behöver vi satsa på kvinnorna just nu. Det är viktigt att även männen är aktiva i den här förflyttningen och därför är de inbjudna till vissa träffar i de kvinnliga nätverken. Men i de delar där majoriteten är kvinnor kan vi behöva tänka annorlunda. Det är just för att bolagen har så olika förutsättningar som de lokala initiativen är så viktiga.

För att öka fokus på frågan arrangeras bland annat workshops med alla koncernledningsgrupper om mångfald, inkludering och omedvetna fördomar.

– Vi behöver samlas kring inkludering. Vad är det och hur gör vi för att komma dit? Det gäller också att erbjuda olika verktyg och diskussionsmaterial kring inkludering för det är inte alltid lätt att jobba med de här frågorna.

Nästa steg är att ta fram ytterligare verktyg för att underlätta bolagens arbete med mångfald. Det arbetet har precis påbörjats och Emma Nyquist är övertygad om att mycket kommer att handla om inkludering.

– Det allra viktigaste är att alla våra medarbetare kan gå till jobbet och känna att de kan vara sig själva och att de blir uppskattade för sitt bidrag.

I slutänden handlar det om att medarbetarna ska kunna bidra med den kompetens de har och göra ett så bra jobb som möjligt på jobbet, betonar hon.

– Om de inte kan göra det på grund av att de inte kan gå ut med hela sin personlighet får vi inte ut det bästa. Olikheter berikar.

Som för många andra bolag är entreprenörskap och innovation betydelsefulla framgångsfaktorer framåt för Ica, och där spelar mångfald och inkludering en central roll. Men det är också viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens arbetskraft.

– Många undersökningar visar att unga medarbetare vill vara på ett bolag som präglas av inkludering och mångfald. För oss är det ett sätt att säkra framtida kompetens att ha en arbetsplats där människor trivs och vill vara.

Allt kopplar tillbaka till kompetensen, konstaterar hon. För att Ica-gruppen ska kunna rekrytera den kompetens som behövs är det viktigt att vara öppen för hela arbetsmarknaden och att göra den tillgänglig för alla.

– Idag finns det kritiska kompetenser som alla slåss om, till exempel inom digitalisering och artificiell intelligens. Då behöver vi kunna visa på potentialen inom Ica – att alla har förutsättningar att växa här.

Fyra råd

– Fokusera på jämlikhet och inkludering för då får ni mångfalden på köpet.

– Odla där engagemanget och affärspotentialen finns. Att göra något bara för att det är snyggt ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv fungerar inte i längden.

– Visa de goda exemplen i organisationen. Lyft fram förebilder i form av ledare, medarbetare eller avdelningar som jobbar med frågorna på ett bra sätt. Det skapar inspiration och engagemang.

– Sätt tydliga mål.

KompetensutvecklingJämställdhet och mångfaldKompetensförsörjningkompetensbristArbetsgivarfrågor
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist