NYHET19 november 2019

”Lär av dem som blickar framåt”

Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?

"Många tyckte att det jag sa om att inkludera alla i arbetet var bra". Det säger Maria Norberg som nyligen deltog på en stor kanadensisk konferens om mångfald och jämställdhet.
Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor.

– Move The Dial är en organisation som liknar Teknikkvinnor. Den jobbar för mångfald och inkludering i teknikbranschen med stort fokus på att få in kvinnor i branschen och att få dem att stanna. Konferensen hade 2700 deltagare från en mängd olika länder.

– Jag deltog i en paneldebatt med en kvinna från Indien, en från USA och en från Japan. Vi hade alla olika perspektiv och bakgrund och diskuterade likheter och skillnader mellan våra länder när det gäller kvinnors möjligheter i teknikbranschen.

Vad ser du för skillnader när det gäller teknikkvinnor i Sverige jämfört med andra länder?

– Vi har kommit väldigt långt på samhällsnivå, till exempel när det kommer till lagar och regler, och det har stor påverkan. I vissa länder kostar barnomsorg så mycket att det är omöjligt för båda föräldrarna att jobba heltid. Och en kvinna som vill tillbaka till yrkeslivet efter att ha varit hemma med barnen i tio år kan ha svårt att få anställning.

– På så sätt har vi bättre förutsättningar i Sverige än många andra länder men teknikbranschen har ändå ett jobb att göra för att förändra sin kultur och sina normer. Där har vi en bit kvar att gå.

Vad kan teknikföretag i andra länder lära av den svenska teknikbranschen?

– Många tyckte att det jag sa om att inkludera alla i arbetet var bra. För att få till en förändring av normen, kulturen och synen på teknikkunniga kvinnor behöver männen inkluderas. Det räcker inte att kvinnor driver frågan om jämställdhet utan det måste även män göra, och det görs i större utsträckning i Sverige. Här är det mer naturligt att prata om det än vad det är i många andra länder.

Vad kan vi lära av teknikföretag utomlands?

– Jag fick uppfattningen att retoriken kring mångfald och jämställdhet ser annorlunda ut. Man delar med sig mer av personliga upplevelser i form av konkreta exempel och erfarenheter. Med på konferensen fanns många häftiga organisationer med mångfaldsperspektiv som alla hade en positiv vinkel – att de bryr sig om samtiden och framtiden i stället för att prata om hur dåligt det har varit historiskt.

Vad anser du är nyckeln till att få fler kvinnor att välja att arbeta med teknik?

– På en nivå handlar det om att förändra normerna kring stereotypen av vem som jobbar med teknik. Idag är den personen en vit högutbildad man. Redan i tidig ålder lär sig många barn att det är män som jobbar med teknik och den bilden behöver föräldrar och lärare bidra till att förändra.

– Det är också viktigt att synliggöra förebilder, och det behöver inte alltid vara den starkast lysande stjärnan på himlen. Ännu större betydelse har de som finns framför en i livet, i vardagen. De superframgångsrika kvinnorna behövs men för personer som pluggar på universitetet eller är i början av karriären blir det lätt ouppnåeligt. Kan jag se en person som är två steg framför mig i karriären är det lättare att bygga en relation och se vad man själv kan göra. Det är mer inom räckhåll.

– Förändras normen av vem som jobbar med teknik minskar fördomarna gentemot kvinnor i teknikbranschen hos chefer och andra som rekryterar, och då kommer kvinnor och män att bedömas mer lika än de gör idag.

Teknikkvinnors rekordresa

Teknikkvinnor startades som en Facebookgrupp i september 2017. På fem dagar hade 5 000 personer gått med i gruppen. Idag har den nästan 28 000 medlemmar spridda över hela Sverige och ytterligare två grupper har skapats, Teknikkvinnor Chef och Teknikkvinnor Jobb.

Visionen är att det ska vara lika självklart för alla att jobba inom teknik och att alla teknikbranscher är inkluderande och jämställda.

Omställning och yrkesväxlingJämställdhet och mångfaldArbetsgivarfrågorKompetensförsörjning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist