LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 maj 2018

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.

Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa välkomnar den nya vägledande domen.
Foto: Hamid Ershad Sarabi

Bagatellartade misstag från arbetsgivare, flera år tillbaka i tiden, kan ha legat till grund för att utvisa hundratals arbetskraftsinvandrare. Men nu kan det stoppas, tack vare Migrationsöverdomstolens dom rörande isoleringsmontör Andrei Myslivets.

Tidigare har utvisningar skett på grund av mindre förseelser som att arbetstagarens lönespecifikation har saknat uppgifter om semester, att personen har tjänat för lite under någon enstaka månad, eller mindre missar i försäkringarna. Detta trots att arbetsgivaren i efterhand kompenserat misstagen eller att allt i övrigt ser bra ut under ansökningsperioden.

Centrum för rättvisa har drivit flera ärenden som rör frågan om kompetensutvisningar. Den 13 december förra året kom en vägledande dom som gällde pizzabagaren Danyar Mohammed från Jokkmokk som då löste upp en viktig knut kring kompetensutvisningar.

Andrei Myslivets fall kompletterar underlaget för att stoppa kompetensutvisningarna. Han hade jobbat som isoleringsmontör på företaget Belstroj AB i fyra år och skulle kvalificeras för permanent uppehållstillstånd. Men när han ansökte fick han och hans familj avslag och ett utvisningsbeslut.

Migrationsöverdomstolen har dock visat att Andrei Myslivets har haft villkor som har motsvarat, eller till och med överträffat, anställningsvillkoren som gäller på svensk arbetsmarknad.

– Domen ger äntligen tillräcklig vägledning för att få stopp på de orimliga komptensutvisningarna. Men det är många enskilda människoöden som har slagits i spillror på grund av Migrationsverkets rättsosäkra tolkning av lagstiftningen, säger FredrikBergman, chef för Centrum för rättvisa.

Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Amelie Berg välkomnar nya domen.

– Detta är ytterligare ett glädjande beslut från Migrationsöverdomstolen, vilket förhoppningsvis leder till att kompetensutvisningarna upphör. Nu ska mindre avvikelser från försörjningskravet, semestervillkor och avvikelser mellan erbjuden och faktisk lön beaktas vid en helhetsbedömning.

Läs mer i Entreprenör

ArbetskraftsinvandringkompetensbristKompetensförsörjningArbetsmarknadarbetskraftsinvandringIntegration
Skriven avHenrik Sjögren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist