LogoLogo
LogoLogo
Nyhet28 oktober 2019

Unga inspirerar i energibranschen

Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?

Neval Billici
"Om flera tongivande företag visar utvecklingsförmåga och framsteg påverkar det hela branschens attraktionskraft", säger Naval Bilici.

– Det är ett återkommande årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige för att stödja medlemsföretag som vill arbeta systematiskt för ökad jämställdhet och mångfald.

– För att klara tillväxtkraven och behoven av mångfald och inkludering måste energisektorn radikalt ändra sitt sätt att arbeta med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens. Qraftsamling är ett verktyg för att göra det.

Hur ser upplägget ut?

– Det bygger på ett omvänt mentorskap där adepterna är personer på de deltagande företagen som ofta är har en ledande position, till exempel som hr-chef eller affärsutvecklare. De tilldelas en mentor på något av de andra företagen som deltar. De träffas tre gånger under året och vi ordnar också gemensamma träffar.

– Den som företagen utser som deltagare i programmet, företrädelsevis någon i ledningsgruppen, ska leda företagets mångfaldsarbete under året och stärks i sin roll genom utbildning, projektarbeten, ett brett nätverk, omvänt mentorskap och synlighet.

Vilka är mentorer?

– Nytt för i år är det omvända mentorskapet där mentorerna är unga personer, många av dem med utländsk bakgrund. Syftet är att de ska bidra med nya perspektiv till förändringsledarna.

– Varje deltagande företag sätter i början av året upp mål för förändringsarbetet som följs upp i slutet av året. Målen är företagsspecifika men alla ska bidra till jämställdhet och mångfald.

Vad ligger bakom?

– Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund. Anledningen till att vi drog igång initiativet är att vi på Energiföretagen är medveten om den ojämna könsfördelningen och bristen på mångfald i vår bransch och vilka problem det medför.

Hur ser det ut i idag?

– Energibranschen är förhållandevis homogen och speglar inte samhället. Dessutom har den inte förändrats särskilt mycket. Andelen kvinnor är 23,5 procent och den har knappt ökat alls de senaste tio åren, trots ett aktivt jämställdhetsarbete hos många av våra medlemmar. Andelen anställda med utländsk bakgrund har under samma period ökat från 11 till 14 procent.

Vad har ni för mål?

– Målet för 2019 är att öka andelen kvinnor som är chefer, kvinnor under 30 år och medarbetare med utländsk bakgrund i vår bransch. Qraftsamling involverar företag med ett intresse och engagemang i ett gemensamt förändringsarbete. Om flera tongivande företag visar utvecklingsförmåga och framsteg påverkar det hela branschens attraktionskraft.

KompetensförsörjningJämställdhet och mångfaldArbetsgivarfrågorKompetensförsörjning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist