Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 januari 2020

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

Regeringen gav 2017 åtta myndigheter i uppdrag att utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. Brottsligheten på arbetsmarknaden är ett allvarlig hot mot näringslivet och samhället.

Foto: Daniella backlund/SvD/TT
Mattias Dahl vice vd.
Foto: SÖREN ANDERSSON

– Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot. Regeringen bör därför fortsatt prioritera detta arbete, säger Mattias Dahl vice vd.

Av rapporten som myndigheterna lämnat framgår nödvändigheten av att skyndsamt stärka myndighetssamverkan mot brottslighet i arbetslivet. En effektiv samverkan mellan myndigheterna är nödvändig för ett framgångsrikt brottsbekämpande och i strävan att upprätthålla sund konkurrens i näringslivet.

Av rapporten framgår att en av de viktigaste och nödvändigaste åtgärderna för en förbättrad myndighetssamverkan är att öppna upp gällande sekretessregelverk så att relevant information kan delas mellan berörda myndigheter. Rapporten framhåller till exempel att bidragskriminaliteten måste uppmärksammas betydligt mer hos utbetalande myndigheter, där samarbeten måste jobbas fram för att utbyta information och impulser om misstänkta felaktigheter. Svenskt Näringsliv delar myndigheternas slutsats.

– Regeringen bör skyndsamt se över sekretessregelverket så att myndigheterna får bättre möjligheter att utföra sina respektive uppdrag, säger Mattias Dahl.

Rapporten pekar på att det förekommer att exempelvis asylsökande och papperslösa utnyttjas som arbetskraft i den informella ekonomin. Myndigheterna pekar i rapporten på att statens möjligheter att kontrollera och hantera eventuell illegal arbetskraft är liten samt framhåller att hinder mot verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut, liksom utmaningarna gällande gränskontroller, medför att arbetsplatskontroller som metod för att stävja den illegala arbetskraften i vissa fall är verkningslösa. När det gäller arbetsplatskontroller är polisens resurser och behov av prioriteringar en utmaning för deltagandet i myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller.

– Legal arbetskraftsinvandring måste skiljas från illegal. Därför är behovet av kartläggning och analyser viktigt för att just rätt åtgärder ska kunna vidtas, säger Mattias Dahl.

Läs mer om myndighetssamarbetet här

ArbetskraftsinvandringArbetsmiljöSäkerhetBrottslighet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist