NYHET31 januari 2022

Glädjebesked: Gymnasieutbildningen matchas mot arbetsmarknaden

Regeringen vill att fler gymnasieelever går utbildningar som leder till jobb, som arbetsmarknaden behöver. ”Beskedet är ett steg i rätt riktning men det behövs mer politiskt arbete för att företagens kompetensförsörjning ska underlättas”, skriver Johan Olsson, policyexpert, kompetensförsörjning.

Regeringen lägger fram ett förslag som innebär att huvudmännen ska ta större ansvar för att matcha gymnasieutbildningen mot arbetsmarknaden

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss med flera efterlängtade förslag kring planering och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning. Mest efterlängtat är förslaget om att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av utbildningarna. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att det är en samlad bedömning av elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov som avgör vilka utbildningar som anordnas.

Det är positivt att kommuner ska samverka kring planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning. Det är också positivt att huvudmännen tydligt ska ange vad utbildningen kan leda till.

På många håll i Sverige saknas en fungerade regional nivå när det kommer till utbildning och kompetensförsörjning. Svenskt Näringsliv är därför positiva till att regeringen föreslår att det ska vara en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret att bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver fler politiska reformer. Dagens besked är ett steg i rätt riktning men det behövs mer politiskt arbete för att företagens kompetensförsörjning ska underlättas och att arbetsmarknadens efterfrågan får större påverkan på utbildningsutbudet.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens vid rätt tid är avgörande för att svenska företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och bidra till vårt gemensamma välstånd. Tyvärr är rekryteringsproblemen stora. Åtta av tio företag har svårt att hitta den kompetens de behöver och var femte rekryteringsförsök misslyckas. Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra.

Gymnasial yrkesutbildning är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar vid rekrytering. En stärkt tillgång på gymnasialt yrkesutbildade personer är därför en viktig fråga för hela det svenska näringslivet. Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver fungera bättre och gymnasieutbildningens planering och dimensionering är en av flera viktiga pusselbitar för att nå dit.

GymnasieskolaSamverkan mellan utbildning och näringslivVuxenutbildning
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist