NYHET22 september 2022

Rapport: Här är högskoleutbildningarna som snabbast ger jobb

Spelar valet av högskola roll för om en person som ska få jobb eller inte? Vilken utbildning är egentligen bäst att gå om du vill ha jobb snabbt och få bra lön? Det är frågor som Svenskt Näringsliv med hjälp av Ungdomsbarometern har försökt få svar på genom undersökningen Högskolepejl – högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden. Rapporten presenterades nyligen på ett seminarium.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Sju företag av tio har problem att hitta de medarbetare som de behöver. Kompetensbristen drabbar inte bara företagen. 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag menar att klimatomställningen bromsas av kompetensbristen. Dessutom hotas Sveriges konkurrenskraft av att företag tvingas tacka nej till affärer.

− Det behövs relevant högskoleutbildning, men fyra av tio företagare säger att högskoleutbildningarna brister i kvalitet, säger Ulrika Wallén, högskolepolitisk på Svenskt Näringsliv.

Ulrika Wallén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Hon poängterar att högskoleutbildningar inte bara behövs på grund- eller forskarnivå, utan även när det gäller vidareutbildningar, det vill säga för det livslånga lärandet. Men högskolornas utbud utgår oftare från vad eleverna vill studera än från vad företagen faktiskt eftersöker för kompetens.

− Det här påverkar etableringen på arbetsmarknaden. Det är hög arbetslöshet bland dem som har slutfört en akademisk utbildning tre år efter examen, men även bland akademiker generellt.

Rapporten Högskolepejl har också blivit en webbplats där vem som helst kan ta del av materialet.

− Syftet är naturligtvis att studenterna ska kunna göra medvetna val, men det är också att använda underlaget till opinionsbildning, för vi tycker att högskolan är ett underreformerat område, säger Ulrika Wallén.

Fyra viktiga resultat

Det rapporten visar är framför allt fyra saker:

 1. 1.
  Stora skillnader i etablering beroende på typ av examen
  Det finns en generell förväntan om att högre utbildning ska leda till jobb, men så enkelt är det inte. Rapporten visar att generella kandidatexamina är etableringen för examinerade inom teknik och teknisk industri till exempel 78,1 procent inom tre år, medan motsvarande siffra för humaniora är 47,3 procent.
 2. 2.
  De med högst etableringsgrad har ofta en yrkesexamen
  Högst etablering har officersexamen, där 97,6 procent av de examinerade har etablerad ställning på arbetsmarknaden efter tre år. Utöver det finns ett antal examina som leder till jobb inom framför allt välfärden, som speciallärare och specialistsjuksköterska. Tillsammans med yrken inom de gröna näringarna, som lant- och skogsmästare, utgör de större delen av en tio-i-topp-lista.
 3. 3.
  Stora skillnader mellan lärosäten
  Det är inte bara typen av examen som påverkar utbildningsgraden, utan även lärosätet. Rapporten exemplifierar med en kandidatexamen i företagsekonomi, handel och administration. Bara på tio-i-topp-listan skiljer sig etableringsgraden så mycket att tio procent färre av eleverna som har en examen lärosätet längst ner på listan har en anställning jämför med elever som har gått på lärosätet som ligger i topp.
 4. 4.
  Mindre lärosäten har oftare starkare etablering
  Enligt rapporten finns en tydlig tendens att mindre lärosäten oftare har en starkare etablering än de större. Det kan finnas många förklaringar till det, men en viktig förklaring kan bero på att mindre lärosäten ofta profilerar sig med en stark arbetsmarknadskoppling.

Viktigt med incitament

Mia Bernhardsen är chef för Kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Hon är inte förvånad över resultaten, men understryker hur viktigt det är att lärosätena får incitament att förbättra sina leveranser.

− Utbildningarna måste leverera, både för eleverna och för företagen som ska anställa dem, säger hon.

Mia Bernhardsen
Foto: Stefan Tell

Hon berättar att Svenskt Näringsliv föreslår en samverkansbonus som ska premiera universitet och högskolor som framgångsrikt skapar samarbeten med samhället, arbetslivet och näringslivet kring utbildning.

− Det är viktigt att eleverna håller sig informerade om vilka utbildningar de bör gå för att enklast få jobb. Men det är minst lika viktigt att lärosätena säkerställer att innehållet i de utbildningar som de erbjuder följer samhällsutvecklingen och svarar mot behoven på arbetsmarknaden, säger Mia Bernhardsen.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på tre olika källor:

 • 1. Kvantitativa resultat från Ungdomsbarometerns årligen återkommande enkätstudier bland runt 18 000 15−24-åringar.
 • 2. Djupintervjuer med unga som har sökt högre utbildning höstterminen 2022.
 • 3. Registerdata från SCB och Ladokkonsortiet.

Besök Högskolepejl.

Samverkan mellan utbildning och näringslivHögskola och universitetSKOLA UTBILDNING.HögskolaKompetensbristUniversitet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist