NYHET6 april 2022

Riksdagsbeslut: Gymnasieskolans yrkesprogram ger rätt till högre studier  

Riksdagen har röstat för att alla yrkesprogrammen på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. ”Det här är bra för eleverna och ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens”, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.Foto: Mostphotos

Äntligen, är den kortfattade kommentaren från Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning, efter att riksdagen röstat för att alla nationella yrkesprogrammen på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

– Tio års hårt arbete har gett resultat. Politikerna har fått upp ögonen för att behovet att reformera utbildningssystemet i allmänhet och gymnasieskolan i synnerhet är stort, vilket nu öppnar för beslut. Tidigare saknades politisk handlingskraft.

– Det här är bra för eleverna, och ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens

Utbildningsutskottet konstaterar att yrkesprogrammen måste bli mer attraktiva så att fler elever väljer utbildningarna.

Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Johan Olsson instämmer och hoppas att gymnasievalet nu blir mindre dramatiskt för elever och föräldrar, och att yrkesutbildningarna upplevs som breda och inte väljs bort, som fallet är idag.

– 40 procent av varje årskull skulle behöva ta examen.

Dagens beslut är ett första steg på den långa vägen att förbättra svensk yrkesutbildning. Nästa steg är att se till att företagen får större inflytande över yrkesutbildningen, och att den dimensioneras efter arbetsmarknadens efterfrågan, anser Olsson.

– Vi är långt ifrån klara, påminner han. 

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

Utbildningsutskottets betänkande:

GymnasieskolanFramtidens yrkesutbildningUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist