Efterlängtad proposition

Den 16 januari publicerade regeringen vårens propositionsförteckning. En snabb skrollning bland Justitiedepartementets planerade produkter bekräftar att brottsbekämpning och migration är frågor som står högt på den politiska dagordningen. Fast i mars kommer det även handla om bokföring för då aviseras propositionen Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original. Inte en dag för tidigt! Svenskt Näringsliv lämnade en hemställan till Justitiedepartementet redan i augusti 2017 för att påtala att svenska bokföringsregler var hopplöst omoderna. Det är snart sju år sedan - lika länge som ett företag måste ha kvar ett kvitto eller en faktura som tagits emot i pappersform. Det svenska reglerna som innebär att enorma mängder pappersmaterial måste hanteras manuellt för att sedan arkiveras sticker ut internationellt och innebär att en sämre konkurrenssituation för svenska företag. I en konsultrapport från 2021 beräknas kravet på att arkivera räkenskapsmaterial i originalform kosta svenska företag fyra miljarder om året. Det finns klokare sätt att använda de resurserna så den aviserade propositionen är minst sagt efterlängtad.

Förhoppningen är nu att det förslag som regeringen avser att lägga fram i mars löser problemet på ett sådant sätt att de potentiella effektivitetsvinsterna verkligen tas tillvara. Det vore olyckligt om ett slopat krav på arkivering av räkenskapsmaterial i original skulle ersättas med andra administrativa pålagor eller villkor som innebär att fördelarna med reformen begränsas eller försvinner. Propositionen är aviserad till den 4 mars.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist