Extremt lågt hängande frukt

Regeringen vill minska regelkrånglet och inrättar bland annat ett Förenklingsråd som ska föreslå åtgärder för att begränsa företagens administrativa kostnader. Det behövs. Företagens regelkostnader skenar och regeringen har legat lågt för länge. Bland de tusentals regelverk som reglerar företag är kraven i momslagstiftningen och i bokförings- och redovisningsreglerna bland de absolut mest betungande. Utformningen av dessa regelverk är helt avgörande för hur företag organiserar den dagliga administrationen av verksamheten. De styr systeminvesteringar, kompetenskrav, lokalbehov, scheman, interna processer och ibland till och med företagets affär. Det som till synes är detaljer i lagstiftningen kan därmed göra väsentliga avtryck i företagens kostnadsmassa.

Enligt en studie från i somras uppskattas företagens kostnader för att administrera moms till 14 miljarder om året (och då är flera av de mer krångliga delarna av momsregelverket utelämnade från beräkningen). I en liknande studie från 2021 uppskattades företagens kostnader för att följa den föråldrade arkiveringsregel i bokföringslagen som bromsar digital hantering och tvingar företagen att hantera enorma mängder räkenskapsmaterial i pappersform 4 miljarder om året. Det är välkänt sedan mycket länge att Sverige ligger efter i moderniseringen av bokföringsreglerna. Numera är det knappast några jämförbara länder som fortfarande har kvar krav på arkivering i pappersform. Sedan två år finns det dessutom en färdigutredd och enkel lösning på problemet. Att regeringen ännu inte agerat är därför helt obegripligt.

Danstillstånd i all ära men om man vill ta uti med regelkrånglet på riktigt går det inte att ducka för de regelverk som dominerar och som styr företagens processer och dagliga verksamhet. Varför inte börja med att damma av det färdigutredda förslaget på justering av bokföringslagen. Det är en extremt lågt hängande frukt som direkt skulle spara 4 miljarder för landets företag.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist