Svensk energipolitik behöver kopplas om

En uppdaterad scenarioanalys av det framtida svenska elsystemet visar att politiken står inför en rad svåra beslut som måste fattas i högt tempo om vi ska klara klimatomställningen med bibehållet välstånd. Samtidigt visar undersökningar att oron för framtida elförsörjning är stor, och förtroendet för nuvarande energipolitik är låg.

Sju av tio har lågt eller inget förtroende för den svenska energipolitiken

Den bristande tilltron till elleveranserna innebär en stor risk att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar vilket är en enorm förlust för Sverige. Företag måste veta att de kan få el för att kunna satsa.

Vartannat företag tror inte att den extra elen som behövs kommer kunna levereras.

Hälften av företagen känner sig tveksamma huruvida den extra elkraft som kommer behövas för kommande investeringar kommer kunna levereras.

Högre elanvändning ställer krav på politiken

Elanvändningen beräknas öka med drygt 100% till 2045

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2045.

För Svenskt Näringsliv är visionen tydlig. Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Det framtida elsystemet behöver kunna möta en användning på minst 260 TWh (kanske så mycket som 300 TWh) år 2045 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling. Detta inkluderar en energieffektiviseringstakt som är den dubbla mot dagens. I många sammanhang innebär övergången från fossila bränslen till el en stor energieffektivisering, samtidigt som det innebär en ökad elanvändning.

Kommunerna gör tummen ner för elförsörjningen

Cirka 40 procent av kommunernas näringslivschefer har lågt eller inget förtroende för energipolitiken.

Undersökningen visar också att cirka 40 procent har stött på problem kring elförsörjningen och ungefär lika stor andel förväntar sig problem med elförsörjningen de kommande fem åren.

Runt om i landet stoppas i dag investeringar på grund av att den lokala tillgången på el inte kan säkras. Elen måste finnas där den behövs och när den behövs.

Jan-Olof Jacke, vd

Fokus på de grundläggande frågorna

  • Halvera hand­läggnings­tiderna för tillståndsprocesser.

  • Säkerställ att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta
    producera el och skapa förutsättningar för ny planerbar produktion i södra delen av Sverige.

  • Sätt ett mål för försörjnings­trygghet och leveranssäkerhet.

  • Ändra målet för elsystemet till 100 procent fossilfritt.

Mer relaterat innehåll

NYHET — 3 maj 2022

Jacke: Ökat intresse för att investera i ny kärnkraft

När Sverige ska ställa om till att bli helt fossilfritt ökar behovet av mer planerbar el. Enligt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke finns ett ökat intresse för att investera i ny kärnkraft, säger han i en intervju med SvD.
NYHET — 22 april 2022

Företagen satsar på reservkraft för att klara energiförsörjningen

Det enda som tryggar svensk energiförsörjning är ett paradigmskifte, anser Svenska Kraftnät. Samtidigt kräver industrijätten SSAB mer elproduktion nu. ”Vi har byggt ut nya elsystem, men att ställa om till en ny energimix, det är inte många som har gjort”, säger Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 21 april 2022

Utmanad elförsörjning – utmanade företag Försörjningstryggheten är nyckeln för framtida investeringar

NYHET — 21 april 2022

Jacke: Bråttom undanröja hindren för ny energiförsörjning

Läget är akut, mycket står på spel, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. ”Nyindustrialiseringen stannar av om vi inte får en trygg, säker och ekonomiskt konkurrenskraftig energiförsörjning.”
NYHET — 13 april 2022

Experten: Kostnader för elavbrott kommer att öka

Elavbrott innebär stora samhällsekonomiska kostnader och de förväntas öka markant framöver, enligt en ny rapport. ”Elektrifieringen påverkar sårbarheten i samhället och det innebär att kostnader för elavbrott kommer att öka”, säger Mikael Toll, senior rådgivare på Ramboll.
RAPPORT — 13 april 2022

Risk- och sårbarhetsanalys av utökad elektrifiering av svenska samhället

NYHET — 29 mars 2022

Jan-Olof Jacke: ”Halvera tillståndstiderna”

Politiken har ett stort ansvar för att undanröja hinder som hämmar utbyggnaden av elsystemet. ”Nu gäller det att gå från ord till handling”, säger Jan-Olof Jacke i en debatt med energiminister Khashayar Farmanbar.
NYHET — 17 mars 2022

Näringsministern: ”Vi har blivit omsprungna av företagen”

Kriget i Ukraina sätter ytterligare press på den svenska energiförsörjningen. Samtidigt driver näringslivet på i den gröna omställningen, men vad har politiken för lösningar? Det debatterades under Företagardagarna i en panel med fem partiledare och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
NYHET — 4 februari 2022

Många knutar att lösa upp för att klara elförsörjningen 

Sverige behöver ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem. Därför är det viktigt att politiken fokuserar på att utveckla svensk elmarknad så att den klarar behoven som uppstår i den stora omställning som pågår, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicies.
RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

Svensk energipolitik behöver kopplas om

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist