Sverige tappar kraft

När de skenande elpriserna skapar oro i hela landet, när investeringar och den gröna omställningen sinkas, när vi behöver importera höga elpriser för att kompensera otillräcklig produktion. Då måste nya beslut fattas. Snabbt.

Sverige behöver satsa på alla fossilfria kraftslag. Vi behöver fortsätta bygga ut vindkraften och trygga driften av vattenkraften. Men också bygga ny kärnkraft. Med tydligt ledarskap kan den vara i drift runt 2030.

Den kommande regeringen måste kunna fatta en rad tuffa beslut om vår framtida elproduktion. Det är bara så vi kan säkra konkurrenskraften, jobben, välståndet och klimatet. För hela Sverige.

Ökat stöd för utbyggd kärnkraft

Vårt elsystem behöver kunna leverera tillräckligt med fossilfri el oavsett årstid eller väder. Detta har blivit allt tydligare för många svenskar, vilket också gjort att opinionen kring kärnkraft har svängt kraftigt. 

Idag vill två av tre tillfrågade (63 procent) bygga ut kärnkraften, vilket kan jämföras med 2014 då stödet för utbyggnad var 38 procent. 

Än fler ser framför sig att kärnkraften ska vara en viktig energikälla även i framtiden, hela sju av tio (72 procent) delar denna uppfattning.

Det svenska elsystemet behöver alla fossilfria kraftslag med en balans mellan planerbar och förnybar elproduktion.

Högre elanvändning ställer krav på politiken

Elanvändningen beräknas öka med drygt 100 procent till 2050

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2050.

För Svenskt Näringsliv är visionen tydlig. Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Det framtida elsystemet behöver kunna möta en användning på minst 290 TWh (kanske så mycket som 300 TWh) år 2050 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling. Detta inkluderar en energieffektiviseringstakt som är den dubbla mot dagens. I många sammanhang innebär övergången från fossila bränslen till el en stor energieffektivisering, samtidigt som det innebär en ökad elanvändning.

Kommunerna gör tummen ner för elförsörjningen

Cirka 40 procent av kommunernas näringslivschefer har lågt eller inget förtroende för energipolitiken.

Undersökningen visar också att cirka 40 procent har stött på problem kring elförsörjningen och ungefär lika stor andel förväntar sig problem med elförsörjningen de kommande fem åren.

Sju av tio har lågt eller inget förtroende för den svenska energipolitiken

Den bristande tilltron till elleveranserna innebär en stor risk att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar vilket är en enorm förlust för Sverige. Företag måste veta att de kan få el för att kunna satsa.

Vartannat företag tror inte att den extra elen som behövs kommer kunna levereras.

Hälften av företagen känner sig tveksamma huruvida den extra elkraft som kommer behövas för kommande investeringar kommer kunna levereras.

Fokus på de grundläggande frågorna

För att lägga en stabil grund för det framtida svenska elsystemet behöver en lång rad konkreta beslut fattas omgående efter valet. Beslut som handlar om att undanröja hinder och skapa förutsättningar för investeringar. Den nya regeringen måste hålla högt tempo i förändringsarbetet. Näringslivet tar nu fram detaljerade förslag för hur denna process bör se ut, men några av de viktigaste besluten är följande:

  • De energipolitiska målen behöver revideras. Förslagsvis definieras dessa som att elsystemet varje timme året runt ska leverera fossilfri el till internationellt konkurrenskraftiga kostnader samt att elproduktionen 2040 ska vara 100 procent fossilfri. 

  • Takten i vindkraftsutbyggnaden måste öka. Detta förutsätter att tillståndsförfarandet effektiviseras.

  • Investeringar i fortsatt drift av den befintliga vattenkraften måste ske – ingen fossilfri elproduktion får gå förlorad.

  • Regeringsförklaringen behöver innehålla ett tydligt åtagande att möjliggöra byggande av ny kärnkraft, utan några restriktioner om t ex särskilt teknikval. Samtidigt behöver ett arbete med att undanröja regleringshinder för ny kärnkraft inledas omgående. Detta innefattar en översyn av bland annat miljöbalkens begränsning av antalet reaktorer och deras placering.

Inspelade webbinarier

Rapporter

Rapport
Stödtjänster

Mer relaterat innehåll

NYHET — 12 september 2022

Den nya regeringens tre främsta utmaningar

Sveriges nya regering har tre utmaningar framför sig för att bidra till att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen, skriver ordförande Jacob Wallenberg och vd Jan-Olof Jacke.
RAPPORT — 12 september 2022

Utformning av den europeiska marknaden

NYHET — 7 september 2022

Företagare: ”Situationen är katastrofal”

De höga elpriserna är en katastrof för många företag och ytterst hela ekonomin. Görs inget omedelbart riskerar antalet konkurser att skjuta i höjden. Cajsa Lundberg, vd för Lundbergs Pressgjuteri efterlyser snabba åtgärder. 
NYHET — 7 september 2022

Värmland tappar kraft

Det skenande elpriset märks såväl i den egna plånboken som i tidningarnas svarta rubriker. Karlstads Energi uppmanar kunderna att börja lägga undan en buffert redan nu för att klara kommande elkostnader. 
NYHET — 5 september 2022

Elkrisen: Ny regering måste hålla högt tempo i förändringsarbetet

Kommande mandatperiod avgör Sveriges fortsatta utveckling. Det kräver bland annat en snabb och kraftfull utbyggnad av all fossilfri elproduktion, inklusive ny kärnkraft, skriver ordförande Jacob Wallenberg och vd Jan-Olof Jacke på DN debatt.
NYHET — 2 september 2022

Opinionen svänger om kärnkraften

Kärnkraften har medvind, visar en undersökning. Två av tre svenskar vill att kärnkraften ska byggas ut. ”Allmänheten ser att energifrågan måste få en lösning och att kärnkraften är en viktig del”, säger energiexperten Marie Knutsen-Öy.
NYHET — 7 juli 2022

Studie: Elkrisen kräver satsning på alla fossilfria energislag

Ny kärnkraft, utbyggd vindkraft och vattenkraft. Och stora reinvesteringar. Allt behövs när vi går mot en fördubblad elanvändning, konstaterar experten Staffan Qvist i en ny analys. ”Vi ser ett snabbt växande behov av ny kapacitet i Sverige”, säger han.
NYHET — 4 juli 2022

”Vi behöver vattenkraft, vindkraft och kärnkraft”

Elanvändningen mer än fördubblas de kommande 25 åren. Näringslivet vill ställa om, men politiken har svårt att skapa rätt förutsättningar. ”Undanröj hindren för alla energislag och korta tillståndsprocesserna. Det är bråttom”, sa vd Jan-Olof Jacke under ett seminarium i Almedalen.
RAPPORT — 29 juni 2022

Kraftsamling elförsörjning - Scenarioanalys 290 TWh

RAPPORT — 23 maj 2022

Stödtjänster

Denna studie utgör en uppföljning inom delprojektet ”Långsiktig Scenarioanalys” inom Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning. Målsättningen är att beskriva vilka stödtjänster som behövs i de två olika systemen, teknikneutralt eller helt förnybart, som presenteras i rapporten.

Sverige tappar kraft

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist