Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Svensk energipolitik behöver kopplas om

En uppdaterad scenarioanalys av det framtida svenska elsystemet visar att politiken står inför en rad svåra beslut som måste fattas i högt tempo om vi ska klara klimatomställningen med bibehållet välstånd. Samtidigt visar undersökningar att oron för framtida elförsörjning är stor, och förtroendet för nuvarande energipolitik är låg.

Sju av tio har lågt eller inget förtroende för den svenska energipolitiken

Den bristande tilltron till elleveranserna innebär en stor risk att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar vilket är en enorm förlust för Sverige. Företag måste veta att de kan få el för att kunna satsa.

Vartannat företag tror inte att den extra elen som behövs kommer kunna levereras.

Hälften av företagen känner sig tveksamma huruvida den extra elkraft som kommer behövas för kommande investeringar kommer kunna levereras.

Högre elanvändning ställer krav på politiken

Elanvändningen beräknas öka med drygt 100% till 2045

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen mer än dubbleras fram till år 2045.

För Svenskt Näringsliv är visionen tydlig. Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Det framtida elsystemet behöver kunna möta en användning på minst 260 TWh (kanske så mycket som 300 TWh) år 2045 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling. Detta inkluderar en energieffektiviseringstakt som är den dubbla mot dagens. I många sammanhang innebär övergången från fossila bränslen till el en stor energieffektivisering, samtidigt som det innebär en ökad elanvändning.

Kommunerna gör tummen ner för elförsörjningen

Cirka 40 procent av kommunernas näringslivschefer har lågt eller inget förtroende för energipolitiken.

Undersökningen visar också att cirka 40 procent har stött på problem kring elförsörjningen och ungefär lika stor andel förväntar sig problem med elförsörjningen de kommande fem åren.

Runt om i landet stoppas i dag investeringar på grund av att den lokala tillgången på el inte kan säkras. Elen måste finnas där den behövs och när den behövs.

Jan-Olof Jacke, vd

Fokus på de grundläggande frågorna

  • Halvera hand­läggnings­tiderna för tillståndsprocesser.

  • Säkerställ att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta
    producera el och skapa förutsättningar för ny planerbar produktion i södra delen av Sverige.

  • Sätt ett mål för försörjnings­trygghet och leveranssäkerhet.

  • Ändra målet för elsystemet till 100 procent fossilfritt.

Mer relaterat innehåll

NYHET — 19 november 2021

Elbristen hotar företagens klimatarbete

”Många företagare i Blekinge känner en oro inför den framtida elförsörjningen. Det hotar inte bara tillväxt och sysselsättning, utan även vårt klimatarbete.” Det skriver Johan Dalén i en debattartikel.
NYHET — 18 november 2021

Företagens klimatarbete hotas av elförsörjningen

RAPPORT — 17 november 2021

50 miljarder och företag som försvann - Resultatet av krångliga och oförutsebara miljötillståndsprocesser

NYHET — 11 november 2021

Elbristen i Kronoberg hotar företagens klimatarbete 

Många företagare i Kronoberg känner en oro inför den framtida elförsörjningen. Det hotar inte bara tillväxt och sysselsättning, utan även vårt klimatarbete. 
NYHET — 11 november 2021

Elbristen i Kalmar län hotar företagens klimatarbete 

Många företagare i Kalmar län känner en oro inför den framtida elförsörjningen. Det hotar inte bara tillväxt och sysselsättning, utan även vårt klimatarbete. 
RAPPORT — 27 oktober 2021

Elsystemet - så funkar det

RAPPORT — 26 oktober 2021

Kompetensförsörjning för klimatomställningen

NYHET — 20 oktober 2021

Lågt förtroende för den svenska energipolitiken

Leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el är en förutsättning för svenska företags vilja att investera för tillväxt och klimatomställning, skriver Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
NYHET — 20 oktober 2021

Oro för elbrist kan stoppa företagens nysatsningar

Den globala elkrisen kräver att regeringen agerar – och det snart, menar Svenskt Näringsliv. I en ny undersökning framkommer att en stor del av organisationens medlemsföretag har lågt förtroende för svensk energipolitik, rapporterar SVT Nyheter.
NYHET — 26 augusti 2021

Kärnavfall: ”Regeringens beslut kastar oss ut i okänd terräng”

Genom att bryta upp ansökan om slutförvar för kärnavfall, trots att flertalet tunga remissinstanser varnat för detta, kastar regeringen in Sverige i en mycket osäker situation avseende elförsörjningen på både kort och lång sikt. Det menar vd Jan-Olof Jacke.

Svensk energipolitik behöver kopplas om

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist