Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag. 

Ica-gruppen
Foto: Pontus Lundahl/TT

Ica-gruppen har idag exakt lika många män som kvinnor totalt i koncernledningen och tre nivåer ner i organisationen.

Emma Nyquist

"För att få en jämställd organisation behöver vi satsa på kvinnorna just nu", säger Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen.

Foto: Barabild

Ica-gruppens bolag har 12 000 anställda i Sverige och desutom finns det 1300 fristående Ica-handlare med omkring 50 000 anställda.

Även om bolagens grad av mångfald varierar beroende på verksamhet har Ica-gruppen tydligt uttalat att alla arbetsplatser ska präglas av mångfald och inkludering, förklarar Emma Nyquist, mångfaldsstrateg. 

– Inkludering är allra viktigast att fokusera på eftersom det är en förutsättning för att uppnå mångfald. För att ta tillvara på den mångfald som finns behöver vi vara öppna, nyfikna och inkludera varandra. 

Och det räcker inte att lyckas på pappret, betonar hon.  

– Att rekrytera mångfald ger ingen större effekt om inte vi alla inkluderar varandra och verkligen drar nytta av våra olikheter, kompetenser och personligheter. 

Hon betonar vikten av att varje bolag slår fast sina behov utifrån förutsättningarna för den egna verksamheten, men det behövs också gemensamma mål. För Ica-gruppen är ett av dem att det ska finnas lika många män som kvinnor i koncernledningen och på nyckelpositioner.  

Som ett led i det startade Ica-gruppen för några år sedan det kvinnliga 50/50-nätverket. I uppstarten genomfördes en undersökning bland de högsta cheferna med frågor kring att göra karriär på Ica. En insikt från undersökningen var att kvinnorna hade högre ambitioner än männen att göra karriär inom bolaget. 

– Resultatet gav oss ytterligare incitament till att fortsätta jobba med frågan. Även om visste det sedan innan fick det svart på vitt hur viktigt det är att alla har samma förutsättningar för att nå högre positioner.  

För Ica handlar jämställdhet framför allt om att det ger bättre affärsresultat, slår hon fast.  

– Och har vi kvinnliga förebilder i högsta ledningen bidrar det till jämställdhet även på de andra positionerna.  

Ica-gruppen har idag exakt lika många män som kvinnor totalt i koncernledningen och tre nivåer ner i organisationen, och det gjorde att koncernen nyligen fick ta emot pris som det mest jämställda företaget i Lead, ett nätverk för detaljhandeln i Europa.  

Varför startar ni inga manliga nätverk?  

– För att få en jämställd organisation behöver vi satsa på kvinnorna just nu. Det är viktigt att även männen är aktiva i den här förflyttningen och därför är de inbjudna till vissa träffar i de kvinnliga nätverken. Men i de delar där majoriteten är kvinnor kan vi behöva tänka annorlunda. Det är just för att bolagen har så olika förutsättningar som de lokala initiativen är så viktiga.  

För att öka fokus på frågan arrangeras bland annat workshops med alla koncernledningsgrupper om mångfald, inkludering och omedvetna fördomar.  

– Vi behöver samlas kring inkludering. Vad är det och hur gör vi för att komma dit? Det gäller också att erbjuda olika verktyg och diskussionsmaterial kring inkludering för det är inte alltid lätt att jobba med de här frågorna.  

Nästa steg är att ta fram ytterligare verktyg för att underlätta bolagens arbete med mångfald. Det arbetet har precis påbörjats och Emma Nyquist är övertygad om att mycket kommer att handla om inkludering. 

– Det allra viktigaste är att alla våra medarbetare kan gå till jobbet och känna att de kan vara sig själva och att de blir uppskattade för sitt bidrag. 

I slutänden handlar det om att medarbetarna ska kunna bidra med den kompetens de har och göra ett så bra jobb som möjligt på jobbet, betonar hon.  

– Om de inte kan göra det på grund av att de inte kan gå ut med hela sin personlighet får vi inte ut det bästa. Olikheter berikar.  

Som för många andra bolag är entreprenörskap och innovation betydelsefulla framgångsfaktorer framåt för Ica, och där spelar mångfald och inkludering en central roll. Men det är också viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens arbetskraft.  

– Många undersökningar visar att unga medarbetare vill vara på ett bolag som präglas av inkludering och mångfald. För oss är det ett sätt att säkra framtida kompetens att ha en arbetsplats där människor trivs och vill vara.  

Allt kopplar tillbaka till kompetensen, konstaterar hon. För att Ica-gruppen ska kunna rekrytera den kompetens som behövs är det viktigt att vara öppen för hela arbetsmarknaden och att göra den tillgänglig för alla. 

– Idag finns det kritiska kompetenser som alla slåss om, till exempel inom digitalisering och artificiell intelligens. Då behöver vi kunna visa på potentialen inom Ica – att alla har förutsättningar att växa här.

Fyra råd 

– Fokusera på jämlikhet och inkludering för då får ni mångfalden på köpet. 

– Odla där engagemanget och affärspotentialen finns. Att göra något bara för att det är snyggt ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv fungerar inte i längden.  

– Visa de goda exemplen i organisationen. Lyft fram förebilder i form av ledare, medarbetare eller avdelningar som jobbar med frågorna på ett bra sätt. Det skapar inspiration och engagemang. 

– Sätt tydliga mål. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.