Tengai

I början fanns en oro för vad kandidaterna skulle tycka om att bli intervjuade av en robot, men den finns inte kvar. Många kandidater tycker först att det känns konstigt men det släpper när intervjun väl drar igång, enligt företaget TNG som varit med i utvecklingen.

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

NYHET Publicerad

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat. ”Alla får samma chans – ingen väljs bort på grund av en känsla”, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG.

Åsa Edman Källströmer

"Att hela tiden rekrytera de som liknar oss själva fungerar inte längre", säger Åsa Edman Källströmer på TNG.

Foto: Photographer:Alexander Ruas

Efter flera års utveckling är rekryteringsroboten Tengai nu igång på riktigt. Det är rekryteringsföretaget TNG som tillsammans med teknikföretaget Furhat som har stått för utvecklingen och idag ligger Tengai i ett eget bolag.

Att ta fram en robot som utan fördomar kan intervjua sökande är helt i linje med TNG:s inriktning att rekrytera fördomsfritt och kompetensbaserat. Sedan starten har företaget försökt att gå till botten med varför så många talanger väljs bort på fel grunder i urvalsprocessen.  

– Vi landade i att vi tappar bort kompetensen på vägen genom att fokusera på fel saker som hur personer ser ut, vad de har för kön eller hur gamla de är. Det är naturligt eftersom vi är människor men det hindrar oss att se till den faktiska kompetensen, säger Åsa Edman Källströmer.

Sedan flera år anonymiseras ansökningarna så att rekryteraren exempelvis inte kan se kandidatens ålder och kön. Initialt gör också kandidaterna arbetspsykologiska webbtester som mäter personlighet och begåvning – sådant som inte står i ett cv.

– Begåvning är det som har störst påverkan på en framtida arbetsprestation. Men trots att det absolut inte går att se i ett cv är det där de flesta rekryterare börjar.

Fram till första urvalet är alltså processen anonymiserad och nu finns även möjlighet att använda roboten Tengai den första intervjun.

– Subjektiviteten flyttas längre fram i processen där den gör mindre skada. Vi får med de rätt kandidater som får chansen att visa vad de går för. Det blir en rättvisare process baserad mer på fakta än på känsla.

Hon påpekar att människor oundvikligen fattar beslut utifrån det första intrycket – hur en person ser ut och beter sig. Och beroende på tidigare erfarenheter agerar sedan olika personer på olika sätt.

– Vi vet att det händer mycket i ett mänskligt möte. Kandidaten höjs upp eller förminskas beroende på en personkemi som inte riktigt går att ta på. Det händer inte vid en robotintervju. Där får alla samma chans – ingen väljs bort på grund av en känsla.

Intervjun inleds med att Tengai presenterar sig och berättar hur det går till och börjar sedan ställa kompetensbaserade frågor med följdfrågor som kandidaten besvarar. Tengai är vänlig men ställer samtidigt skarpa frågor som en rekryterare ibland kan uppleva som jobbiga att ställa.

Under intervjun, som totalt tar 20–45 minuter beroende på kandidatens svar, söker roboten ögonkontakt, blinkar och hummar. Efter intervjun transkriberar Tengai det som sagts och samlar i en rapport som rekryteraren sedan tar del av.

I början fanns en oro för vad kandidaterna skulle tycka om att bli intervjuade av en robot, men den finns inte kvar, berättar Åsa Edman Källströmer. Kandidaterna upplever att de får bekräftelse och tycker att det är bättre än att intervjuas på telefon. Dessutom gör det att fler kan komma till intervju.

– Många kandidater tycker först att det känns konstigt men det släpper när intervjun väl drar igång. Den stora vinsten är att alla får samma förutsättningar eftersom inga yttre faktorer påverkar. Tengai bryr sig bara om vad kandidaten säger.

Det är inte många år sedan ansökningar hanterades i pappersformat men tekniken ger nu helt nya möjligheter att automatisera rekryteringsprocessen. För rekryterarens handlar det mindre om att ”skyffla cv:n” och mer om att säkerställa kravprofiler, hitta kandidater och matcha.

– Att effektiviteten ökar gör inte att vi blir färre utan att kvaliteten blir högre. I stället för att lägga så mycket tid på cv-bedömningar kan rekryterarna använda sin kompetens till bättre matchningar.

Samtidigt krävs det en medvetenhet om riskerna med en robot, betonar hon. Algoritmer och kod måste granskas ordentligt.

– Vi har stort fokus på att inte lägga in våra fördomar när vi kodar. Bland annat ser vi till att utvecklingsteamen är diversifierade och vi använder inga historiska data.

Med dagens snabba förändringstakt behöver företagen få in olikheter för högre innovation och starkare drivkraft, menar Åsa Edman Källströmer.

– Att hela tiden rekrytera de som liknar oss själva fungerar inte längre. Vi ledare behöver få in personer som utmanar. Det är jobbigt men det måste få bli lite friktion för att det ska hända saker.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.