Intresset för att jobba i vården ökar

NYHET Publicerad

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.

Per Östlund

"Allt fler inser att det är ett jobb som behövs och där det går att göra verklig nytta", säger Per Östlund.

Läget i vårdbranschen är just nu att vissa har för lite att göra medan andra har mer än någonsin.

Tandläkare och psykologer är exempel på företagare som drabbas ekonomiskt när patienter uteblir för att de tillhör en riskgrupp eller på grund av oro för att smittas. De flesta av företagarna försöker med hjälp av korttidsstöd och annat att behålla personalen så länge det går i förhoppningen att det snart ska vända.  

Samtidigt har vårdcentraler och aktörer inom äldreomsorgen betydligt mer jobb än vanligt att göra. De jobbar med skyddsutrustning och nya rutiner samtidigt som fler i personalen är sjuka. Flera företag lånar dessutom ut personal till intensivvården. 

– De måste klara mer jobb med färre medarbetare – det är en omöjlig ekvation, säger Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.  

För att skapa en större stabilitet på arbetsplatserna i den kritiska situation som uppstått har Vårdföretagarna precis tecknat ett avtal med sina fackliga motparter Läkarförbundet, Vision och Akademikerförbunden. Förhoppningen är att även Kommunal och Vårdförbundet ska ansluta. Tanken är att skapa större flexibilitet kring arbetstiderna i vården i det läge som råder. 

– Avtalet gör det möjligt att töja lite på gränserna så att personalen kan jobba lite mer nu och få mer ledigt när trycket sedan släpper. Även om det blir slitigt vet de vad som gäller och att de får sin vila även om det blir längre fram. 

Många vårdanställda är lojala och ställer upp och jobbar mycket extra men det behövs en bra balans mellan arbete och återhämtning eftersom det kan bli långvarigt, påpekar han. 

– Det måste vara hållbart och då är det extra viktigt att ha ett gott ledarskap, att göra riskanalyser och att planera och fördela arbetet klokt. 

Helst ska arbetstiden hållas inom ramarna för det normala avtalet men just nu är läget inte normalt, konstaterar han. Om det behövs måste det vara möjligt att mäta över en längre tidsperiod.  

– Avtalet gör att företagen får en större flexibilitet om det blir svårt att klara verksamheten. Det ger en beredskap om krisen blir långvarig. 

Per Östlund hoppas att coronapandemin ska leda till att fler förstår hur viktig vården är och att det satsas mer på den. En positiv bieffekt är att fler vill jobba inom vården som länge har brottats med brist på personal. 

– Redan nu ser vi en ökad tillströmning. Att fler inser att det är ett jobb som behövs och där det går att göra verklig nytta kan på sikt göra att tillgången till duktigt folk ökar.  

När det gäller löneavtalen inom vården så skjuts förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal liksom många avtal i olika branscher upp till årsskiftet.  

Men Vårdförbundet och övriga vårdfack har tillsvidareavtal, så kallade dialogavtal, vilket innebär att lönerevisionerna är oberoende av avtalsrörelsen. Där ska de lokala avtalen vara klara senast den 1 juli.  

– Vår uppmaning är att de som har dialogavtal genomföra en revision om inte läget är allt för svårt för verksamheten. Det finns ingen anledning att vänta om det går att lösa rent praktiskt.  

Möjligen kan företag som brukar luta sig mot märket uppleva att det är problematiskt att det ännu inte finns något märke, påpekar han.  

– Då behöver företaget i större utsträckning fundera på egen hand vad som kan vara en rimlig löneökning som också är hållbara på sikt.  

Lönerna inom vården har under flera år ökat snabbare än för många andra yrken. Hittills har tyngdpunkten legat på hela yrkesgrupper, att alla ska upp i lön. Men i framtiden blir det mer fokus på att utveckla individens lönekarriär, enligt Per Östlund. 

– Det kommer att handla mer om medarbetarens möjligheter att utvecklas och påverka sin lön. Egentligen är det ju det som betyder något för individen. Om lönespridningen ökar går det att ha en bra löneutveckling för dem som är duktiga utan att kostnaden behöver öka. 

Han hoppas att coronakrisen ska leda till en större uppskattning av privata vårdföretag. Att fler förstår hur viktiga de är och vilka fantastiska insatser företagen gör just nu. 

– Det skulle vara trevligt om branschen kunde få det erkännandet av dem som annars mest brukar leta efter fel att kritisera. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.