Intresset för att jobba i vården ökar

NYHET Publicerad

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.

Per Östlund

"Allt fler inser att det är ett jobb som behövs och där det går att göra verklig nytta", säger Per Östlund.

Läget i vårdbranschen är just nu att vissa har för lite att göra medan andra har mer än någonsin.

Tandläkare och psykologer är exempel på företagare som drabbas ekonomiskt när patienter uteblir för att de tillhör en riskgrupp eller på grund av oro för att smittas. De flesta av företagarna försöker med hjälp av korttidsstöd och annat att behålla personalen så länge det går i förhoppningen att det snart ska vända.  

Samtidigt har vårdcentraler och aktörer inom äldreomsorgen betydligt mer jobb än vanligt att göra. De jobbar med skyddsutrustning och nya rutiner samtidigt som fler i personalen är sjuka. Flera företag lånar dessutom ut personal till intensivvården. 

– De måste klara mer jobb med färre medarbetare – det är en omöjlig ekvation, säger Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.  

För att skapa en större stabilitet på arbetsplatserna i den kritiska situation som uppstått har Vårdföretagarna precis tecknat ett avtal med sina fackliga motparter Läkarförbundet, Vision och Akademikerförbunden. Förhoppningen är att även Kommunal och Vårdförbundet ska ansluta. Tanken är att skapa större flexibilitet kring arbetstiderna i vården i det läge som råder. 

– Avtalet gör det möjligt att töja lite på gränserna så att personalen kan jobba lite mer nu och få mer ledigt när trycket sedan släpper. Även om det blir slitigt vet de vad som gäller och att de får sin vila även om det blir längre fram. 

Många vårdanställda är lojala och ställer upp och jobbar mycket extra men det behövs en bra balans mellan arbete och återhämtning eftersom det kan bli långvarigt, påpekar han. 

– Det måste vara hållbart och då är det extra viktigt att ha ett gott ledarskap, att göra riskanalyser och att planera och fördela arbetet klokt. 

Helst ska arbetstiden hållas inom ramarna för det normala avtalet men just nu är läget inte normalt, konstaterar han. Om det behövs måste det vara möjligt att mäta över en längre tidsperiod.  

– Avtalet gör att företagen får en större flexibilitet om det blir svårt att klara verksamheten. Det ger en beredskap om krisen blir långvarig. 

Per Östlund hoppas att coronapandemin ska leda till att fler förstår hur viktig vården är och att det satsas mer på den. En positiv bieffekt är att fler vill jobba inom vården som länge har brottats med brist på personal. 

– Redan nu ser vi en ökad tillströmning. Att fler inser att det är ett jobb som behövs och där det går att göra verklig nytta kan på sikt göra att tillgången till duktigt folk ökar.  

När det gäller löneavtalen inom vården så skjuts förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal liksom många avtal i olika branscher upp till årsskiftet.  

Men Vårdförbundet och övriga vårdfack har tillsvidareavtal, så kallade dialogavtal, vilket innebär att lönerevisionerna är oberoende av avtalsrörelsen. Där ska de lokala avtalen vara klara senast den 1 juli.  

– Vår uppmaning är att de som har dialogavtal genomföra en revision om inte läget är allt för svårt för verksamheten. Det finns ingen anledning att vänta om det går att lösa rent praktiskt.  

Möjligen kan företag som brukar luta sig mot märket uppleva att det är problematiskt att det ännu inte finns något märke, påpekar han.  

– Då behöver företaget i större utsträckning fundera på egen hand vad som kan vara en rimlig löneökning som också är hållbara på sikt.  

Lönerna inom vården har under flera år ökat snabbare än för många andra yrken. Hittills har tyngdpunkten legat på hela yrkesgrupper, att alla ska upp i lön. Men i framtiden blir det mer fokus på att utveckla individens lönekarriär, enligt Per Östlund. 

– Det kommer att handla mer om medarbetarens möjligheter att utvecklas och påverka sin lön. Egentligen är det ju det som betyder något för individen. Om lönespridningen ökar går det att ha en bra löneutveckling för dem som är duktiga utan att kostnaden behöver öka. 

Han hoppas att coronakrisen ska leda till en större uppskattning av privata vårdföretag. Att fler förstår hur viktiga de är och vilka fantastiska insatser företagen gör just nu. 

– Det skulle vara trevligt om branschen kunde få det erkännandet av dem som annars mest brukar leta efter fel att kritisera. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.