Ismail och Christin

Abdullah Ismail är en av de nyanlända från Syrien som fått jobb som svetsare på Bröderna Jansson-Nissavarvet. Enligt vd:n Christin Jansson var det praktiken som fick företaget att ta steget och ta in medarbetare som inte kunde svenska.

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

NYHET Publicerad

INTEGRATION Efter bara några veckors praktik erbjöd industriföretaget Bröderna Jansson-Nissavarvet de två nyanlända svetsarna från Syrien anställning. Förutom att företaget behöver kompetensen är det ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson. 

– Det fungerar helt fantastiskt! De är yrkesskickliga, arbetsvilliga och gör det de ska med stor energi. Ska sanningen fram så har det inte precis sänkt arbetsmoralen på vår arbetsplats, säger Christin Jansson.

Det var ett par år sedan som hörde Arbetsförmedlingen i Halmstad av sig till halländska Bröderna Jansson- Nissavarvet och frågade om två nyanlända från Syrien, Abdullah Ismail och Mohamad Taha, kunde komma på studiebesök.

Båda hade arbetat som svetsare i sitt hemland och för att få ett svenskt bevis på sin kompetens gick de en Lerniakurs där det ingick sju veckor praktik. Under besöket visade det sig att de hade jobbat med just den typ av svetsning som Bröderna Jansson gör.

– De ville göra sin praktik hos oss och vi letar ju efter kompetens. Eftersom det som de hade gjort i sitt hemland stämde så väl med profilen vi behövde erbjöd vi dem att praktisera här, säger vd;n Christin Jansson.

I början kunde de inte så bra svenska och det fanns en viss oro bland medarbetarna för hur det skulle fungera, men ledningen förklarade att det måste gå att lösa.

– Språket är en akilleshäl för att integreras i samhället och därför pushade vi på att de skulle lära sig svenska och även prata svenska med varandra på jobbet. Vi hjälpte dem också att komma igång med SFI på kvällarna.

Efter avslutad utbildning fick de en provanställning på företaget och efter sex månader blev de fast anställda. Nu har de varit fast anställda i ett år. Språket har lossnat efter hand och för Bröderna Jansson har det varit ett rejält lyft.

I början fick företaget ett litet bidrag från Arbetsförmedlingen, men det var inte det viktiga, betonar Christin Jansson. Tack vare praktikperioden vågade Bröderna Jansson ta steget och ta in två nyanlända som inte kunde svenska.

– Det viktiga var att få lära känna dem, få klart för sig vad de kunde och se att de fungerade hos oss, och praktiken kostade ju ingenting. Bidraget var inget vi jagade efter – vi behövde deras kompetens.

Efter att de första två nyanlända anställts har företaget anställt ytterligare två personer på samma sätt. Christin Jansson tror att fler företag skulle överväga att ta in nyanlända om arbetsförmedlare tog aktiv kontakt på samma sätt som i Bröderna Janssons fall.  

– Om hon inte hade frågat hade vi kanske inte vi kommit på det. Som företag har man inte riktigt koll på vilken kompetens de som kommer till Sverige har. Kommunikationen som fanns förr mellan företag och arbetsförmedling finns inte längre.

På samma sätt som det tar minst ett halvår innan den som anställs direkt efter gymnasiet har kommit in i jobbet har Bröderna Jansson insett att det tar tid även för någon som inte kan språket.

– Då är det kommunikationen det hänger på den första tiden i stället. De måste också få ett halvår på sig fast de behöver lära sig andra saker.

I början var det mest kritiska att övertyga alla om att det kommer att bli bra. Idag ser alla medarbetare med nya ögon på personer från andra länder och är inte lika snabba med att generalisera personer med en annan bakgrund än deras egen, berättar Christin Jansson.

– Nu har vi lärt oss att det fungerar alldeles utmärkt på vår arbetsplats och det finns en stolthet över att vi gemensamt har sett till att de kommit i arbete och är en del av det svenska samhället.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.