Eva Hedman
Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Lönemodellen ger oss möjlighet att styra beteenden samtidigt som den ger teknikerna förutsättningar att leva upp till det vi vill. Vi ger dem verktygen för att de ska kunna påverka sin prestation och lön." Det säger Eva Hedman, hr-chef på Swecon.

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

NYHET Publicerad

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman. 

Swecon anläggningsmaskiner är återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner och ett av många företag som kämpar med bristen på teknikkompetens. Svårast är det att hitta servicetekniker, vilket är en grupp som utgör hälften av företagets 600 anställda.  

Som ett led i att behålla fler medarbetare och attrahera nya har nu Swecon infört en lönemodell som bygger på den karriärmodell som företaget nyligen utvecklade för sina servicetekniker. 

– Nya generationer på arbetsmarknaden är väldigt måna om att se en tydlig utveckling framåt när det gäller karriär och lön. Det visualiserar vi genom att dela in rollen som servicetekniker i olika nivåer, säger Eva Hedman, hr-chef på Swecon.  

De tre nivåer som har införts ser olika ut beroende på kunskap och erfarenhet. Den som är på nivå ett har grundkunskaperna men känner sig fortfarande fram och utforskar yrket. En servicetekniker på nivå två är ute hos kunder och gör mer komplexa analyser. På nivå tre befinner sig specialister med mångårig erfarenhet av yrket och ett väl utvecklat affärsmässigt tänkande. De fungerar även som mentorer för yngre kollegor.  

Den tekniska kompetensen är fortfarande en faktor som bedöms vid lönesättningen men i och med den nya lönemodellen väger den inte lika tungt som tidigare. I stället har mjukare faktorer som kundbemötande, ansvarstagande självständighet och kommunikation fått större betydelse när prestationen bedöms.  

Teknikern ska inte bara vara bra på felsökning utan i hela sin yrkesroll som Swecon har utvecklat till att vara så mycket mer än bara den tekniska kompetensen, påpekar Eva Hedman. 

– Många uppskattar att det finns ett helhetstänk kring rollen där även kundbemötandet avgör hur skicklig jag är som servicetekniker. Att det inte bara handlar om att lösa tekniska problem.  

Tidigare när alla servicetekniker tillhörde en och samma nivå var det svårare att förklara varför lönerna var olika och vad som var en bra prestation, konstaterar hon.  

– Lönemodellen ger oss möjlighet att styra beteenden samtidigt som den ger teknikerna förutsättningar att leva upp till det vi vill. Vi ger dem verktygen för att de ska kunna påverka sin prestation och lön.  

I slutet av januari ska en första grupp med servicetekniker gå en tvådagarsutbildning i ”mjuka värden”. Det handlar om allt från kundbemötande och arbetsmiljöfrågor till att kommunicera tydligt och skriva fakturaunderlag som är lätta att förstå. 

– Det kretsar inte kring teknik utan det handlar om att reflektera om sin vardag och hur vi kan få in affärstänket i rollen. Vad förväntar vi oss som arbetsgivare av en servicetekniker och vad förväntar sig kunden? 

Förutom medarbetarens nivå och prestation vägs även det lokala marknadsläget in i lönen. Det handlar bland annat om vilka projekt som är på gång i regionen och hur lönestrukturen ser ut lokalt. 

– Marknaden är en viktig faktor. En medarbetare som befinner sig på en mindre het marknad, och som redan ligger på en hög lönenivå för sin roll, kanske inte får så stor löneökning trots en utmärkt prestation. Men så måste det vara för att vi ska ha en hållbar och bra lönestruktur.  

Swecon vill hitta andra faktorer än enbart lön att konkurrera med, påpekar hon.  

– Därför vill vi ha ett tydligt och strukturerat sätt att visa vad servicetekniker får hos oss som inte de mindre bolagen kan erbjuda.  

Karriärstegen med sitt tydliga fokus på utbildning, kompetensutveckling och personlig utveckling lockar särskilt de som är lite yngre, och att företaget jobbar mycket med säkerhet, arbetsmiljö och hälsa är också något som lyfts fram.  

– Vi månar om våra tekniker och tar ansvar för hela deras arbetssituation, allt från fysisk säkerhet till psykosociala faktorer.  

Eva Hedman betonar att Swecon vill vara en långsiktig arbetsgivare för sina medarbetare. 

– Att erbjuda struktur, ordning och reda, säkerhet, utbildning och kompetensutveckling är ett sätt för oss att vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?