Deltagare vid Arbetsgivardagen i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Nära hundra deltagare var på plats på Södra berget i Sundsvall när Svenskt Näringsliv arrangerade Arbetsgivardagen 2019.

Tove Lifvendahl
“Som företagare kan du räkna med att många vill använda er för sina syften. Om ni till exempel blir kallade för arbetsskapare kan ni räkna med att synen på er är positiv. Att kallas arbetsgivare kan i stället ha en underton av att ni är en sådan som kan avskeda folk. Ni ska själva definiera er roll!”, uppmanade Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.
Emile Frantzen och Annelie Thid, Flooré
Foto: Anders Lövgren
Annelie Thid och Emile Frantzen från Flooré i Torpshammar: "Största utmaningen just nu är att få in rätt kompetens på företaget. Vårt företag Flooré befinner sig i Torpshammar på glesbygden och ibland är det inte lätt att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Man skulle nog behöva marknadsföra det vackra Västernorrland till människor i södra Sverige som vill öka sin livskvalitet och samtidigt få ett intressant jobb. Dagen betydde för oss att vi fick möjlighet att skapa ett kontaktnät med andra deltagare och att få en uppdatering inom olika ämnen angående arbetsrätt".
Katarina Lundell och Marie Vestberg, Knightec
Foto: Anders Lövgren
Katarina Lundell och Marie Vestberg från Knightec i Örnsköldsvik: "Vår största utmaning nu är att attrahera och behålla personal. Dagen har gett oss en vink om hur viktigt samarbetet mellan kommuner, politiker och företagare är och kommer att bli framöver".
Camilla Östling och Annica Axelsson, Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
Camilla Östling och Annica Axelsson från Inredningshuset i Sundsvall: "Då vi arbetar mycket med offentliga upphandlingar och anbud är det en utmaning att i utvärderingskriterium få med värden som närhet till kommunikation och beslut, lokal service samt ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt leveranssystem. Detta är värden som ofta efterfrågas och diskuteras men som tyvärr sällan är med vid de större upphandlingarna. Naturligtvis ska detta ske enligt lagen om offentlig upphandling och det är fullt möjligt. Som det nu ser ut är det ofta endast ett kriterium som kravställs och det är lägsta pris. Genom bra upphandlingar skapas möjlighet till positiv utveckling för befintliga företag och även intresse för nyetablering på orten samt nyanställning av lokal arbetskraft!"
Mia Bernhardsen
Foto: Anders Lövgren
Mia Bernhardsen från Svenskt Näringsliv ledde ett seminarium med rubriken Det livslånga lärandet och bättre matchning. En enkät för riket visar att 72 procent tycker att det är svårt att rekrytera kompetens. “Det vi märker är en svängning. Särskilda utbildningskrav är inte längre lika viktiga, arbetsgivare är glada om de kan rekrytera personer med rätt attityd”, sa Mia Bernhardsen. Hon visade också ett intressant case från Värmland där 14 kommuner gått samman och startat en gemensam industriutbildning på gymnasienivå där även vuxna släpps in. Intresset har varit stort och det går nu tre sökande på varje utbildningsplats.

Inledningen med Tove Lifvendahl hade rubriken “Att förstå och påverka politiken” och handlade om hur olika aktörer gör för att påverka samhällsutvecklingen och vilken roll medier spelar.

– Väldigt tillspetsat brukar företagare sägas bara tänka på att tjäna pengar och en politiker bara på att vinna röster från väljare. En viss sanning finns i det och styr deras agerande, inledde Tove Lifvendahl som sedan nyanserade sina teorier.

Tove Lifvendahl som nu är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet var under sex år kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och har i samarbete med S-politikern Lena Josefsson skrivit en bok med titeln Ingen kommer undan politiken. Hon har sett hur symbiosen samhälle, media och politik genomgått en stor förändring.

– När ett parti tidigare ville driva en fråga processades den först i ett ganska slutet system genom utskott och riksdag för att sedan komma ut som en politisk produkt och bli omdebatterad i media. I dag skickar myndigheter eller partier ut idéer som testballonger i media eller håller en presskonferens för att sedan pejla av mottagandet. Ett intressant aktuellt exempel är Skolverkets förslag om att ta bort antiken ur grundskolans läroplan som snabbt fick hård kritik och därför drogs tillbaka, säger Tove Lifvendahl.

Detta gör att det finns många fler möjligheter för väljarbasen att vara med och påverka, det gäller bara att vara på alerten när testballongerna släpps iväg.

Tove Lifvendahl återkom ofta i föreläsningen till det faktum att nutida politik och samhällsutveckling präglas av stor dynamik och att det då gäller att även ha ett öppet förhållningssätt till skeenden.

Några exempel: Vem kunde förutse att USA:s och Nordkoreas båda lite speciella ledare skulle få feeling och börja träffas? Eller kunde vi ana att digitaliseringen skulle gå så snabbt?

Det gäller, tycker Tove Lifvendahl, också att vara medveten om att det lånas tankar, argument och vokabulär från alla håll och kanter. Det kan göra att aktörer marknadsför sina åsikter på sätt som väcker uppmärksamhet och som utmanar invanda mönster.

– Kartor ritas om hela tiden. Offentliga verksamheter pratar i dag om sina kunder, Polisen har volontärer i sin verksamhet och Ikea har en kundklubb som heter Family. Och just när vi tror att vi har koll så ritas kartan om genom exempelvis de aktörer som driver delningsekonomin.

Tove Lifvendahls föreläsning var fullspäckad med exempel på hur det puttrar i denna gryta, både nationellt och internationellt, och hur vi kan välja att förhålla oss till utvecklingen. När hon efteråt signerade sin bok uttryckte många sin uppskattning och önskade att de fått höra ännu mer.

Dagen fortsatte sedan med tre block om totalt nio seminariepass. Några röster om aktuella utmaningar som arbetsgivare och om Arbetsgivardagen hittar du i bildspelet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.