Deltagare vid Arbetsgivardagen i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Nära hundra deltagare var på plats på Södra berget i Sundsvall när Svenskt Näringsliv arrangerade Arbetsgivardagen 2019.

Tove Lifvendahl
“Som företagare kan du räkna med att många vill använda er för sina syften. Om ni till exempel blir kallade för arbetsskapare kan ni räkna med att synen på er är positiv. Att kallas arbetsgivare kan i stället ha en underton av att ni är en sådan som kan avskeda folk. Ni ska själva definiera er roll!”, uppmanade Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.
Emile Frantzen och Annelie Thid, Flooré
Foto: Anders Lövgren
Annelie Thid och Emile Frantzen från Flooré i Torpshammar: "Största utmaningen just nu är att få in rätt kompetens på företaget. Vårt företag Flooré befinner sig i Torpshammar på glesbygden och ibland är det inte lätt att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Man skulle nog behöva marknadsföra det vackra Västernorrland till människor i södra Sverige som vill öka sin livskvalitet och samtidigt få ett intressant jobb. Dagen betydde för oss att vi fick möjlighet att skapa ett kontaktnät med andra deltagare och att få en uppdatering inom olika ämnen angående arbetsrätt".
Katarina Lundell och Marie Vestberg, Knightec
Foto: Anders Lövgren
Katarina Lundell och Marie Vestberg från Knightec i Örnsköldsvik: "Vår största utmaning nu är att attrahera och behålla personal. Dagen har gett oss en vink om hur viktigt samarbetet mellan kommuner, politiker och företagare är och kommer att bli framöver".
Camilla Östling och Annica Axelsson, Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
Camilla Östling och Annica Axelsson från Inredningshuset i Sundsvall: "Då vi arbetar mycket med offentliga upphandlingar och anbud är det en utmaning att i utvärderingskriterium få med värden som närhet till kommunikation och beslut, lokal service samt ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt leveranssystem. Detta är värden som ofta efterfrågas och diskuteras men som tyvärr sällan är med vid de större upphandlingarna. Naturligtvis ska detta ske enligt lagen om offentlig upphandling och det är fullt möjligt. Som det nu ser ut är det ofta endast ett kriterium som kravställs och det är lägsta pris. Genom bra upphandlingar skapas möjlighet till positiv utveckling för befintliga företag och även intresse för nyetablering på orten samt nyanställning av lokal arbetskraft!"
Mia Bernhardsen
Foto: Anders Lövgren
Mia Bernhardsen från Svenskt Näringsliv ledde ett seminarium med rubriken Det livslånga lärandet och bättre matchning. En enkät för riket visar att 72 procent tycker att det är svårt att rekrytera kompetens. “Det vi märker är en svängning. Särskilda utbildningskrav är inte längre lika viktiga, arbetsgivare är glada om de kan rekrytera personer med rätt attityd”, sa Mia Bernhardsen. Hon visade också ett intressant case från Värmland där 14 kommuner gått samman och startat en gemensam industriutbildning på gymnasienivå där även vuxna släpps in. Intresset har varit stort och det går nu tre sökande på varje utbildningsplats.

Inledningen med Tove Lifvendahl hade rubriken “Att förstå och påverka politiken” och handlade om hur olika aktörer gör för att påverka samhällsutvecklingen och vilken roll medier spelar.

– Väldigt tillspetsat brukar företagare sägas bara tänka på att tjäna pengar och en politiker bara på att vinna röster från väljare. En viss sanning finns i det och styr deras agerande, inledde Tove Lifvendahl som sedan nyanserade sina teorier.

Tove Lifvendahl som nu är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet var under sex år kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och har i samarbete med S-politikern Lena Josefsson skrivit en bok med titeln Ingen kommer undan politiken. Hon har sett hur symbiosen samhälle, media och politik genomgått en stor förändring.

– När ett parti tidigare ville driva en fråga processades den först i ett ganska slutet system genom utskott och riksdag för att sedan komma ut som en politisk produkt och bli omdebatterad i media. I dag skickar myndigheter eller partier ut idéer som testballonger i media eller håller en presskonferens för att sedan pejla av mottagandet. Ett intressant aktuellt exempel är Skolverkets förslag om att ta bort antiken ur grundskolans läroplan som snabbt fick hård kritik och därför drogs tillbaka, säger Tove Lifvendahl.

Detta gör att det finns många fler möjligheter för väljarbasen att vara med och påverka, det gäller bara att vara på alerten när testballongerna släpps iväg.

Tove Lifvendahl återkom ofta i föreläsningen till det faktum att nutida politik och samhällsutveckling präglas av stor dynamik och att det då gäller att även ha ett öppet förhållningssätt till skeenden.

Några exempel: Vem kunde förutse att USA:s och Nordkoreas båda lite speciella ledare skulle få feeling och börja träffas? Eller kunde vi ana att digitaliseringen skulle gå så snabbt?

Det gäller, tycker Tove Lifvendahl, också att vara medveten om att det lånas tankar, argument och vokabulär från alla håll och kanter. Det kan göra att aktörer marknadsför sina åsikter på sätt som väcker uppmärksamhet och som utmanar invanda mönster.

– Kartor ritas om hela tiden. Offentliga verksamheter pratar i dag om sina kunder, Polisen har volontärer i sin verksamhet och Ikea har en kundklubb som heter Family. Och just när vi tror att vi har koll så ritas kartan om genom exempelvis de aktörer som driver delningsekonomin.

Tove Lifvendahls föreläsning var fullspäckad med exempel på hur det puttrar i denna gryta, både nationellt och internationellt, och hur vi kan välja att förhålla oss till utvecklingen. När hon efteråt signerade sin bok uttryckte många sin uppskattning och önskade att de fått höra ännu mer.

Dagen fortsatte sedan med tre block om totalt nio seminariepass. Några röster om aktuella utmaningar som arbetsgivare och om Arbetsgivardagen hittar du i bildspelet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING Nästa år börjar Sundsvalls kommun följa upp att privata utförare inom vård och omsorg erbjuder alla anställda heltider. Något som oroar Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde. Antalet kunder förändras med kort varsel. Krav på heltid vore en ekonomisk katastrof för oss, säger hon.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Tro på och investera i framtiden

UNG FÖRETAGSAMHET I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav råder är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Här har Ung Företagsamhets verksamhet en avgörande roll och kan göra skillnad på riktigt.
NYHET Publicerad:

Aktuellt från länets riksdagsledamöter

NÄRINGSPOLITIK Riksdagen har högtidligt öppnat för säsongen och nu har höstbudgeten presenterats. Länets åtta riksdagsledamöter är laddade och passar på att uppdatera Västernorrlands företagare om vad som är på gång närmast dem på agendan.
NYHET Publicerad:

Målet - samhällsbyggande i världsklass

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.
NYHET Publicerad:

Våga investera i kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Näringslivet har ett stort ansvar att agera så att den egna branschen blir attraktiv. Det menar Lennart Bölin, vd för Teknikutbildarna. Han har på nära håll sett hur förväntningar hos arbetsgivare och arbetssökande inte alltid går hand i hand.
NYHET Publicerad:

Västernorrland näst bäst på patent

IMMATERIALRÄTT Västernorrland är en region som sticker ut på innovationsområdet. Patent- och registreringsverket presenterar årligen statistik över nationella ansökningar. ”Det är väldigt bra för hela Sverige att innovativa regioner finns på flera ställen i landet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”
NYHET Publicerad:

Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt

GÄSTKRÖNIKA "Första läsåret som regionchef för Ung företagsamhet Västernorrland är avklarat och när jag reflekterar över ett fullspäckat år av ungt entreprenörskap, energi och företagsamhet är orden som först dyker upp att vi verkligen gör skillnad, på riktigt", skriver Erik Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

FÖRETAGSKLIMAT Bra service och trevligt bemötande krockar inte med kommunal myndighetsutövning. Det menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.