Deltagare vid Arbetsgivardagen i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Nära hundra deltagare var på plats på Södra berget i Sundsvall när Svenskt Näringsliv arrangerade Arbetsgivardagen 2019.

Tove Lifvendahl
“Som företagare kan du räkna med att många vill använda er för sina syften. Om ni till exempel blir kallade för arbetsskapare kan ni räkna med att synen på er är positiv. Att kallas arbetsgivare kan i stället ha en underton av att ni är en sådan som kan avskeda folk. Ni ska själva definiera er roll!”, uppmanade Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.
Emile Frantzen och Annelie Thid, Flooré
Foto: Anders Lövgren
Annelie Thid och Emile Frantzen från Flooré i Torpshammar: "Största utmaningen just nu är att få in rätt kompetens på företaget. Vårt företag Flooré befinner sig i Torpshammar på glesbygden och ibland är det inte lätt att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Man skulle nog behöva marknadsföra det vackra Västernorrland till människor i södra Sverige som vill öka sin livskvalitet och samtidigt få ett intressant jobb. Dagen betydde för oss att vi fick möjlighet att skapa ett kontaktnät med andra deltagare och att få en uppdatering inom olika ämnen angående arbetsrätt".
Katarina Lundell och Marie Vestberg, Knightec
Foto: Anders Lövgren
Katarina Lundell och Marie Vestberg från Knightec i Örnsköldsvik: "Vår största utmaning nu är att attrahera och behålla personal. Dagen har gett oss en vink om hur viktigt samarbetet mellan kommuner, politiker och företagare är och kommer att bli framöver".
Camilla Östling och Annica Axelsson, Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
Camilla Östling och Annica Axelsson från Inredningshuset i Sundsvall: "Då vi arbetar mycket med offentliga upphandlingar och anbud är det en utmaning att i utvärderingskriterium få med värden som närhet till kommunikation och beslut, lokal service samt ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt leveranssystem. Detta är värden som ofta efterfrågas och diskuteras men som tyvärr sällan är med vid de större upphandlingarna. Naturligtvis ska detta ske enligt lagen om offentlig upphandling och det är fullt möjligt. Som det nu ser ut är det ofta endast ett kriterium som kravställs och det är lägsta pris. Genom bra upphandlingar skapas möjlighet till positiv utveckling för befintliga företag och även intresse för nyetablering på orten samt nyanställning av lokal arbetskraft!"
Mia Bernhardsen
Foto: Anders Lövgren
Mia Bernhardsen från Svenskt Näringsliv ledde ett seminarium med rubriken Det livslånga lärandet och bättre matchning. En enkät för riket visar att 72 procent tycker att det är svårt att rekrytera kompetens. “Det vi märker är en svängning. Särskilda utbildningskrav är inte längre lika viktiga, arbetsgivare är glada om de kan rekrytera personer med rätt attityd”, sa Mia Bernhardsen. Hon visade också ett intressant case från Värmland där 14 kommuner gått samman och startat en gemensam industriutbildning på gymnasienivå där även vuxna släpps in. Intresset har varit stort och det går nu tre sökande på varje utbildningsplats.

Inledningen med Tove Lifvendahl hade rubriken “Att förstå och påverka politiken” och handlade om hur olika aktörer gör för att påverka samhällsutvecklingen och vilken roll medier spelar.

– Väldigt tillspetsat brukar företagare sägas bara tänka på att tjäna pengar och en politiker bara på att vinna röster från väljare. En viss sanning finns i det och styr deras agerande, inledde Tove Lifvendahl som sedan nyanserade sina teorier.

Tove Lifvendahl som nu är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet var under sex år kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och har i samarbete med S-politikern Lena Josefsson skrivit en bok med titeln Ingen kommer undan politiken. Hon har sett hur symbiosen samhälle, media och politik genomgått en stor förändring.

– När ett parti tidigare ville driva en fråga processades den först i ett ganska slutet system genom utskott och riksdag för att sedan komma ut som en politisk produkt och bli omdebatterad i media. I dag skickar myndigheter eller partier ut idéer som testballonger i media eller håller en presskonferens för att sedan pejla av mottagandet. Ett intressant aktuellt exempel är Skolverkets förslag om att ta bort antiken ur grundskolans läroplan som snabbt fick hård kritik och därför drogs tillbaka, säger Tove Lifvendahl.

Detta gör att det finns många fler möjligheter för väljarbasen att vara med och påverka, det gäller bara att vara på alerten när testballongerna släpps iväg.

Tove Lifvendahl återkom ofta i föreläsningen till det faktum att nutida politik och samhällsutveckling präglas av stor dynamik och att det då gäller att även ha ett öppet förhållningssätt till skeenden.

Några exempel: Vem kunde förutse att USA:s och Nordkoreas båda lite speciella ledare skulle få feeling och börja träffas? Eller kunde vi ana att digitaliseringen skulle gå så snabbt?

Det gäller, tycker Tove Lifvendahl, också att vara medveten om att det lånas tankar, argument och vokabulär från alla håll och kanter. Det kan göra att aktörer marknadsför sina åsikter på sätt som väcker uppmärksamhet och som utmanar invanda mönster.

– Kartor ritas om hela tiden. Offentliga verksamheter pratar i dag om sina kunder, Polisen har volontärer i sin verksamhet och Ikea har en kundklubb som heter Family. Och just när vi tror att vi har koll så ritas kartan om genom exempelvis de aktörer som driver delningsekonomin.

Tove Lifvendahls föreläsning var fullspäckad med exempel på hur det puttrar i denna gryta, både nationellt och internationellt, och hur vi kan välja att förhålla oss till utvecklingen. När hon efteråt signerade sin bok uttryckte många sin uppskattning och önskade att de fått höra ännu mer.

Dagen fortsatte sedan med tre block om totalt nio seminariepass. Några röster om aktuella utmaningar som arbetsgivare och om Arbetsgivardagen hittar du i bildspelet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.