NYHET19 november 2019

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.

"Vi måste titta på helheten och får inte utesluta halva arbetsmarknaden. Det gäller både när vi söker och attraherar nya medarbetare och när vi utvecklar våra interna processer". Det säger Katarina Matson, ansvarig för företagskultur och mångfald på Volvo Cars.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Fordonsindustrin har tagit stora steg framåt när det gäller jämställdhet och mångfald även om det fortfarande är en mansdominerad bransch. Det säger Katarina Matson, globalt ansvarig för företagskultur och mångfald på Volvo Cars.

– Mångfald och inkludering är viktigare än någonsin eftersom bilbranschen är extremt konkurrensutsatt just nu. Helt nya aktörer som kommit in på marknaden gör att kampen hårdnar.

Volvo Cars måste ta sig an framtida utmaningar kring mobilitet och hitta nya lösningar kring användandet av bil, och vad bilen ska stå för i samhället, påpekar hon.

– Ska vi vara en relevant aktör med en långsiktig lönsamhet måste vi ha en mångfald bland våra medarbetare. Vi blir mer innovativa och kreativa, fattar bättre beslut och skapar bättre lösningar.

Dessutom hjälper medarbetare som har olika kön, ålder, nationalitet, utbildning och intressen Volvo Cars att förstå sina olika målgrupper och deras behov av olika produkter och tjänster. Samtidigt är kampen om talangerna stenhård och därför letar Volvo Cars i allt större utsträckning kompetens även utanför Sverige.

– Vi behöver tänka mycket bredare och försöka att hitta talanger på andra ställen än vi traditionellt har letat. Söker vi bara i Sverige hittar vi inte kompetensen vi behöver.

Volvo Cars mål har varit att det senast år 2020 ska finnas att 35 procent kvinnor i ledande positioner. Siffran ligger just nu på 29 procent men företaget skruvar nu ändå upp sina ambitioner och säger att det ska vara lika många kvinnor som män i ledande befattning.

– Att det ska vara 50–50 är en ambitiös målsättning som nog många tycker är väldigt utmanande. Vi måste titta på helheten och får inte utesluta halva arbetsmarknaden. Det gäller både när vi söker och attraherar nya medarbetare och när vi utvecklar våra interna processer.

För att nå dit behöver Volvo Cars i varje steg analysera vad som går att göra för att öka jämställdheten, konstaterar hon. Det handlar om allt från att ingen ska hamna efter i samband med föräldraledighet till att se till att alla får en schyst karriärutveckling, och att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Både kvinnor och män vill kunna kombinera karriär, fritid och familj.

– Vi vet att det här gör oss till en attraktivare arbetsgivare framför allt för yngre och nya personer. För våra medarbetare är det viktigt att kunna växa och bidra oavsett vilka de är och varifrån de kommer.

Ett annat mål är att minst 35 procent av de högsta cheferna ska ha icke-svensk bakgrund, och även om Volvo Cars har nått upp till 33 procent idag finns det mer att göra även här, påpekar hon.

För att öka mångfalden räcker det inte att statistiken ser bra ut – det måste genomsyra verksamheten för att hända på riktigt.

– Långsiktighet är centralt för att lyckas med mångfald. Vissa är otåliga och vill se snabba lösningar men det är när man är konsekvent som det blir resultat.

Som exempel nämner Katarina Matson att Volvo Cars har rekryterat flera kvinnor till tyngre positioner i forsknings- och utvecklingsdelen.

– När vi får fler kvinnliga förebilder ser vi att vi stadigt får fler kvinnliga sökande och att det ger ringar på vattnet.

Volvo Cars använder en hel palett av metoder för att attrahera fler kvinnor, utlandsfödda och unga. Allt från traineeprogram, arbetsmarknadsmässor och sociala medier, till partnerskap med organisationer som jobbar för ökad mångfald.

Bland annat är Volvo Cars en aktiv partner till företaget Mitt Liv som hjälper utlandsfödda akademiker att komma ut på arbetsmarknaden. Det har lett till att Torslandafabrikens drygt 200 ledare gått ett skräddarsytt inkluderande ledarskapsprogram för att utveckla sig själva och lära sig att hantera omedvetna fördomar.

Varje år deltar flera Volvo Cars-medarbetare också som mentorer och det har hänt att adepter senare kommer tillbaka som anställda.

– Att vara mentor är ett berikande sätt att hjälpa någon att komma i arbete och samtidigt öppnar det våra ögon och hjälper oss att förstå vad vi ska göra annorlunda för att vara attraktiva för utlandsfödda.

För att få unga tjejer att fortsatt intressera sig för teknik samarbetar Volvo Cars bland annat med Women in tech, Pepp där tjejer på gymnasiets natur- och teknikprogram får en chalmersstudent som mentor, och Introduce a girl to engineering day som arrangerar företagsbesök för tjejer mellan 13 och 19 år, där de får träffa yrkesverksamma teknik- och ingenjörskvinnor.

När det gäller mångfald är en nyckelfaktor att lyssna och ta hjälp av andra, betonar Katarina Matson.

– Det finns många företag som gör mycket bra och det gäller att nätverka och ta del av den kraften. Alla vill samma sak men vi stöter på olika problem och då vi kan lära av varandra och tillsammans skapa förändring.

Tre tips:

– Var uthållig och tålmodig. Arbetet för ökad mångfald är ständigt pågående.

– Lyssna på medarbetare, experter och andra företag. Vad tycker de fungerar? Vad fungerar inte?

– Var nyfiken och våga testa nya lösningar.

Omställning och yrkesväxlingJämställdhet och mångfaldArbetsgivarfrågorKompetensförsörjningkompetensbrist
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist