NYHET22 mars 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act, IRA, kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det kommer att skapa nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA. Det är en av flera slutsatser i en ny rapport från Svenskt Näringsliv och Copenhagen Economics.

USA genomför en omfattande satsning på landets klimatomställning för att minska sina koldioxidutsläpp. Foto: Mads Claus Rasmussen/AP Photo/Evan Vucci

USA genomför nu på allvar en satsning på landets klimatomställning för att minska sina koldioxidutsläpp. Detta måste välkomnas. Samtidigt är många i Europa bekymrade över hur amerikanerna har utformat sin nya politik och är oroade för att investeringar i ny, klimatsmart teknik kommer att flöda till USA, på bekostnad av nödvändiga investeringar i Europa. Det finns många anekdoter om just detta, men fakta saknas.

Svenskt Näringsliv har därför låtit göra en analys om IRA:s effekter på investeringar, EU:s konkurrenskraft och handeln mellan EU och USA. Analysen är gjord av Copenhagen Economics och fokuserar på effekterna i värdekedjorna för fossilfri energi och elfordon. Analysen visar att effekterna på elfordon sannolikt kommer att vara begränsade. De diskriminerande kraven på lokalt innehåll är dock oroande eftersom de både utestänger europeiska företag från den amerikanska marknaden och hotar de gemensamma principerna om icke-diskriminering som överenskommits i WTO.

Transatlantiska marknaden kan snedvridas

Effekterna i värdekedjan för fossilfri energi kommer sannolikt att bli desto mer omfattande, särskilt om IRA förlängs efter 2031. Produktion av fossilfri el, särskilt solkraft, samt vätgas och elektrobränslen kan få totala subventioner (lagda på varandra utmed hela leveranskedjan) som finansierar 100 procent av produktionskostnaderna. Detta skapar starka incitament för investeringar och kommer sannolikt att göra USA till en supermakt inom fossilfri energi. Det skapar nya affärsmöjligheter för europeiska företag som kan köpa billiga, fossilfria elektrobränslen, och kanske även vätgas, från USA, såväl som för de europeiska företag som investerar i USA. Men det är också en anledning till oro eftersom den transatlantiska marknaden och handeln kan bli allvarligt snedvriden.

De starka effekterna kommer först att förverkligas med tiden och vara mest synliga i produkter som kan handlas globalt, såsom elektrobränslen. De indirekta effekterna av IRA är mer osäkra. Investeringar är inte heller ett nollsummespel – ökade investeringar i USA behöver inte göras på bekostnad av investeringar i EU. Därför bör EU inte överreagera.

Fokusera på marknadsdriven grön omställning

Svenskt Näringsliv anser att det inte behövs något europeiskt ”svar” i form av nya statliga stöd som matchar de amerikanska subventionerna. I stället bör EU fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv marknadsdriven grön omställning i Europa. Vi måste sätta långsiktig konkurrenskraft på agendan och arbeta för en utökad, fossilfri elförsörjning, att stimulera den gröna omställningen genom ETS, förkorta tillståndsprocesser, investera mer i FoU, ta bort hinder på den inre marknaden och prioritera öppen handel med resten av världen. Vi bör dra nytta av IRA där det är möjligt och fortsätta dialogen med USA om de protektionistiska inslagen, men vara beredda att sätta in defensiva åtgärder i framtiden om det behövs.

Frihandel och handelspolitikKlimatHandel och hållbarhetUSAIRA – Inflation Reduction ActStatsstöd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist