NYHET24 juni 2021

Så tillvaratar vi möjligheterna av den digitala utbildningen

Efter nästan tre terminer av undervisning på distans är det läge att utvärdera hur digitaliseringen påverkat landets utbildningar. Under ett webbinarium presenterade Svenskt Näringsliv rapporten ”Ett utbildningsväsende stärkt av digitalisering – så kan vi tillvarata möjligheterna”, innehållande olika policyförslag för hur de digitala möjligheterna kan gynnas Sveriges utbildningssektor.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Därefter följde två panelsamtal med företrädare för utbildningsväsendet och näringslivet där det bland annat diskuterades hur lärare och elever upplevt den digitala omställningen.

Rapporten visar att Sverige har klarat sig relativt bra i omställningen till digital undervisning. Det gick snabbt att ställa om och många betydande digitala verktyg fanns tillgängliga. Ändå har majoriteten av Sveriges elever och studenter upplevt den digitala utbildningen som påfrestande och bristfällig. En stor problematik ligger i att lärare saknar rätt digital kompetens och pedagogik. Svenskt Näringsliv föreslår i sin rapport att nya digitala standarder bör sättas, och att det måste tas fram en strategi för ökat digitalt lärande.

– Min bild är att tekniken finns och att pandemin erbjudit lärare en chans att fundera över hur vi bäst kan använda den i klassrummen. Många lärare behöver mer fortbildning kopplad till digitala verktyg, sa Patricia Diaz, doktorand och pedagogisk utvecklare vid KTH.

Andra problem som identifierats är varit tillgången till teknik och studiero i hemmet, svårigheten att genomföra undervisning och prov på distans och att den psykiska ohälsan ökat bland elever och studenter. Svenska företag är beroende av att utbildningen håller hög kvalitet och en förbättrad skola går hand i hand med att lösa den stora kompetensbrist som råder runt om i landet, vilket lyfter behovet av att ta itu med problematiken kring digitalt lärande.

Ytterligare policyförslag som Svenskt Näringsliv lade fram i sin rapport är förbättrad validering och digitaliseringen av nationella och högskoleprov, något som flera paneldeltagare instämde i vikten av.

– Eftersom de nationella proven ställdes in har det under pandemin varit svårt att bedöma hur mycket kunskaper eleverna fått med sig av den digitala utbildningen, sa Jens Eriksson, chef för grund- och högstadieskolor, Academedia.

Från webbinariets deltagare kom det många positiva signaler om hur utbildningen kan förbättras efter pandemin. Flera lade vikt vid att när man nu går tillbaka till undervisning i klassrummet gäller det att bära med sig de goda exempel som framkommit av terminerna på distans. Bland annat lyfte Kristina Tegler Jerselius, senior utredare vid Universitetskanslersämbetet, att det redan nu pågår diskussioner kring pedagogik och vilken utveckling som krävs för att fortsätta dra nytta av det digitala formatet. Därmed krävs det att man avsätter tid och resurser för att utveckla Sveriges utbildningar.

– Det finns ett momentum nu och vad man hör från lärare är att de efterfrågar plattformar för erfarenhetsutbyte där man kan lära av varandra och utvecklas. Det finns en stor kraft i vad man kan göra i det digitala formatet, sa Kristina Tegler Jerselius, under panelsamtalet.

Linn Ålund Thorgren

GrundskolaGymnasieskolaYrkeshögskolanHögskola och universitetDigitalisering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist