Kvotering motverkar jämställdhet

Jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, bedömd och sedd som en person – inte som del av ett kollektiv. Särbehandling av och särskild lagstiftning för kvinnor har historiskt varit måltavla för jämställdhetssträvanden och krav på likabehandling har varit ett centralt budskap.

Petra Hedengran

Kvotering innebär raka motsatsen. Särbehandling och olika spelregler har aldrig skapat rättvisa – tvärtom.

För Svenskt Näringslivs medlemsföretag är det självklart att styrelsesammansättningen inte är en politisk fråga. Det är personerna som äger företaget som också ska bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda företaget. Tanken på att staten skulle ha beslutanderätt om styrelseposterna är främmande för varje företagare.