Hög lön inte i topp på talangens önskelista

NYHET Publicerad

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.

Anna Stenberg

"Mångfaldsutmaningen är en knäckfråga i jakten på talanger", säger Anna Stenberg.

Foto: Jesper Mott

– Jakten på talangerna är intensivare än den någonsin har varit. För att locka de bästa måste företagen vara konkurrenskraftiga i profileringen av sitt arbetsgivarvarumärke och erbjudande, säger Anna Stenberg.

När rekryteringsföretaget Wes tillsammans med Kairos Future frågade 4000 kvinnliga talanger och ledare vad som skulle få dem att rata en arbetsplats var det två faktorer som låg högt över de övriga – dåligt ledarskap och att organisationens värderingar inte stämmer överens med de egna.

– Lönen var viktig men den fanns inte med bland topp-fem. Ledarskap och värderingar är helt avgörande. Det innebär att företag som inte har rustat sitt ledarskap och har en kultur som verkligen är attraktiv för 100 procent av kompetensbasen får det svårt.

De fick också frågan om vad, förutom innehållet i uppgiften, som vad var mest avgörande när de valde arbetsplats. Förutom ett bra ledarskap och att organisationens värderingar stämmer överens med de egna, svarade de ett stort förtroende för chefen och att flexibla arbetstider.

– De vill ha inspirerande kollegor och arbeta i ett spännande och relevant sammanhang där de får utvecklas och göra skillnad på ett meningsfullt sätt. Det är ett viktigt verktyg för att attrahera de bästa talangerna.

Många företag känner sig ibland bakbundna när de tänker att de bara har lönen att jobba med eftersom det blir väldigt svårt när det inte finns möjligheter att höja lönen, påpekar Anna Stenberg.

– Därför är det viktigt att förstå vilka andra incitament som finns att jobba med för att skapa motivation, känslan av tillhörighet och viljan att vara med och bidra.

Som arbetsgivare gäller det därför att lyfta fram rätt saker i sin rekryteringsprocess. Wes brukar jobba enligt principen att minst 70 procent i en rekryteringsannons ska handla om ledarskap, kultur och värderingar i bolaget.

– Trots att det är viktigast i valet av arbetsgivare består ofta 90 procent av rekryteringsannonserna av en beskrivning av arbetsuppgifterna och en lång lista med kriterier man ska ha med sig för att söka jobbet. Det är viktigt, men inte viktigare än 30 procent.

De som har investerat både tid och pengar på utbildning och att bygga sin karriär vill komma till ett sammanhang där chansen till en dynamisk och spännande karriär är stor, betonar hon. Och bolag med en homogen ledning signalerar något helt annat.

– Arbetsgivare måste våga se sig själv i spegeln och ställa sig frågan ”är vi attraktiva för att vinna slaget om talangerna eller hur ska vi jobba annorlunda?”, påpekar hon.

När hon för åtta år sedan grundade Wes var det med ambitionen att identifiera och inkludera de bästa kvinnliga kandidaterna i varje rekryteringsprocess.

– Vi fick ofta höra att det inte fanns kvinnor med den kompetens och erfarenhet som efterfrågades men det går inte att nöja sig med det, särskilt inte när det pågår ett krig om talangerna. Då måste man säkerställa att man har tillgång till hela kompetensbasen.

Då hade hr-chefer börjat komma till insikt om att en mer diversifierad ledning skulle göra bolaget mer lönsamt, konkurrenskraftigt och attraktivt som arbetsgivare. Idag är det inte bara en hr-fråga utan också en fråga för ledningen och ägarna.

–Allt fler företag inser hur viktigt det är och har börjat agera annorlunda. Mångfaldsutmaningen är en knäckfråga i jakten på talanger.

Unga ratar i allt större utsträckning bolag med homogena eller mansdominerade ledningsgrupper. De ser en större karriär- och utvecklingspotential i bolag där de kan identifiera sig med ledarna och där kulturen är välkomnande och inkluderande, poängterar Anna Stenberg.

– Att det fortfarande finns så mycket under- och outnyttjade kompetenser i så många branscher är en stor möjlighet. De branscher som tar stafettpinnen och går in för att skapa mångfald har oerhört mycket att vinna i kriget om talangerna.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?