Rot och Rut skapar jobb

Att införa skattereduktion för tjänster kopplade till hemmet har visat sig vara ett effektivt verktyg för att skapa nya arbetstillfällen genom en ökad efterfrågan och för att göra svarta jobb vita. Under 2009 skapades mellan 12 000 och 35 000 jobb inom dessa områden.

Sedan rutavdraget infördes har hemservicebranschen utvecklats kraftigt. Tidigare var det svårt att köpa hemservice vitt, men idag finns det gott om stora och små företag som erbjuder hushållsnära tjänster.