Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.

Mats Åkerlind, Byggföretagen

"Om vändningen dröjer och nedgången blir kraftfull kommer tyvärr LAS att slå till benhårt", säger Mats Åkerlind.

Byggbranschen är generellt mindre påverkad av corona än många andra sektorer eftersom pågående projekt alltid brukar färdigställas oavsett vad som inträffar. Men läget kan komma att ändra sig snabbt längre fram.  

– Det beställs väldigt få nya byggprojekt och därför väntar vi oss en avmattning framöver. Orderingången är låg i hela branschen just nu, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.  

Eftersom byggandet av industri- och kontorsfastigheter oftast innebär stora investeringar är det framför allt finansieringsmöjligheterna och den generella arbetslösheten som ligger bakom försiktigheten framåt, förklarar han. 

På privatmarknaden spelar faktorer som skuldkvotstak, amorteringskrav och diskussionen kring ränteavdrag stor roll för efterfrågan, tillsammans med en allt större oro för att bli arbetslös.  

Före corona sysselsatte byggsektorn 360 000 personer vilket var den högsta siffran på nästan 30 år.  

Trots att många byggföretag än så länge klarar coronakrisen ganska bra har varslen ökat och ligger idag på en nivå runt 30 000, vilket är i paritet med siffrorna under finanskrisen. Inga av dem har ännu lett till uppsägningar och branschen förbereder sig också för använda sig av korttidspermitteringar.  

– Byggbranschen står inte still men det är svårt att få in nya jobb. Vi ser nu att sysselsättningen kommer att minska med i bästa fall 5000 personer men i sämsta fall uppåt 60 000 inom två år.  

Hur hårt krisen slår beror på hur långvarig den blir, konstaterar han. Ur det korta perspektivet drabbas företag inom byggservice som till stor del vänder sig till privatkunder hårdast.  

–  De som utför arbeten på ställen där människor vistas. Folk jobbar mer hemma nu och är rädda för att bli smittade om de släpper in hantverkare. 

Ur ett längre perspektiv kan även traditionella byggbolag påverkas om stigande arbetslöshet minskar efterfrågan på nya bostäder.  

– Än så länge ser vi dock inga kraftiga signaler på det. Corona är ju ett oerhört snabbt förlopp som drabbar alla i hela världen och troligen går det snabbt uppåt sedan när det vänder.  

När det vänder finns det mycket att vinna på att samhället fortsätta att använda sina resurser till att prioritera byggandet, betonar Mats Åkerlind. Byggsektorn är mycket av en hemmamarknad och det mesta som behövs för att bygga finns inom Sveriges gränser. 

– Att få igång byggandet är ett sätt att snabbt få igång hjulen igen genom att satsa på byggnad av infrastruktur och offentliga byggnader till exempel. Samtidigt skapar det bättre förutsättningar för fortsatt expansion och välstånd.  

Mats Åkerlind är övertygad om att de mötesintensiva faserna före och efter ett bygge kommer att se helt annorlunda ut och att vinsterna med att resa mindre kan bli stora.  

– När vi kommer ur det här tror jag att vi har hittat nya sätt att jobba i många delar av samhället. Stora konferenser, stämmor och föreningsaktiviteter hanteras nu via digitala media och i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare – och det verkar funka!  

Något som däremot är negativt är att byggbranschens kraftfulla satsningar på jämställdhet och mångfald de senaste åren riskerar att gå förlorade. Han drar en parallell till början av 1990-talet då byggbranschen gick som tåget och det gjordes många satsningar för att attrahera fler kvinnor och utlandsfödda – alla kurvor pekade uppåt.  

Men ”århundadets skatteomläggning” 1990–1991 ledde till förändringar som fick byggbranschen att krisa rejält. 30 procent av all personal, 100 000 personer, sades upp inom ett halvår. LAS-systemets sist-in-först-ut-regler gjorde att mestadels kvinnor, unga och personer med utländsk härkomst tvingades lämna.  

– Nästan alla kvinnor sades upp eftersom de var bland de senast anställda. Många av dem tappade förtroendet för byggbranschen och kom aldrig tillbaka. Efter 1991 valde betydligt färre kvinnor ett teknikyrke. 

Byggbranschen har fortfarande inte hämtat sig från smällen och nu står den inför en liknande situation, konstaterar Mats Åkerlind.   

– Om vändningen dröjer och nedgången blir kraftfull kommer tyvärr LAS att slå till benhårt och då försvinner kvinnor och personer med utländsk bakgrund – igen. I en sådan här situation blir det tydligt hur fel en sådan här regel kan slå och hur viktigt det är att förändra den. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.