Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.

Mats Åkerlind, Byggföretagen

"Om vändningen dröjer och nedgången blir kraftfull kommer tyvärr LAS att slå till benhårt", säger Mats Åkerlind.

Byggbranschen är generellt mindre påverkad av corona än många andra sektorer eftersom pågående projekt alltid brukar färdigställas oavsett vad som inträffar. Men läget kan komma att ändra sig snabbt längre fram.  

– Det beställs väldigt få nya byggprojekt och därför väntar vi oss en avmattning framöver. Orderingången är låg i hela branschen just nu, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.  

Eftersom byggandet av industri- och kontorsfastigheter oftast innebär stora investeringar är det framför allt finansieringsmöjligheterna och den generella arbetslösheten som ligger bakom försiktigheten framåt, förklarar han. 

På privatmarknaden spelar faktorer som skuldkvotstak, amorteringskrav och diskussionen kring ränteavdrag stor roll för efterfrågan, tillsammans med en allt större oro för att bli arbetslös.  

Före corona sysselsatte byggsektorn 360 000 personer vilket var den högsta siffran på nästan 30 år.  

Trots att många byggföretag än så länge klarar coronakrisen ganska bra har varslen ökat och ligger idag på en nivå runt 30 000, vilket är i paritet med siffrorna under finanskrisen. Inga av dem har ännu lett till uppsägningar och branschen förbereder sig också för använda sig av korttidspermitteringar.  

– Byggbranschen står inte still men det är svårt att få in nya jobb. Vi ser nu att sysselsättningen kommer att minska med i bästa fall 5000 personer men i sämsta fall uppåt 60 000 inom två år.  

Hur hårt krisen slår beror på hur långvarig den blir, konstaterar han. Ur det korta perspektivet drabbas företag inom byggservice som till stor del vänder sig till privatkunder hårdast.  

–  De som utför arbeten på ställen där människor vistas. Folk jobbar mer hemma nu och är rädda för att bli smittade om de släpper in hantverkare. 

Ur ett längre perspektiv kan även traditionella byggbolag påverkas om stigande arbetslöshet minskar efterfrågan på nya bostäder.  

– Än så länge ser vi dock inga kraftiga signaler på det. Corona är ju ett oerhört snabbt förlopp som drabbar alla i hela världen och troligen går det snabbt uppåt sedan när det vänder.  

När det vänder finns det mycket att vinna på att samhället fortsätta att använda sina resurser till att prioritera byggandet, betonar Mats Åkerlind. Byggsektorn är mycket av en hemmamarknad och det mesta som behövs för att bygga finns inom Sveriges gränser. 

– Att få igång byggandet är ett sätt att snabbt få igång hjulen igen genom att satsa på byggnad av infrastruktur och offentliga byggnader till exempel. Samtidigt skapar det bättre förutsättningar för fortsatt expansion och välstånd.  

Mats Åkerlind är övertygad om att de mötesintensiva faserna före och efter ett bygge kommer att se helt annorlunda ut och att vinsterna med att resa mindre kan bli stora.  

– När vi kommer ur det här tror jag att vi har hittat nya sätt att jobba i många delar av samhället. Stora konferenser, stämmor och föreningsaktiviteter hanteras nu via digitala media och i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare – och det verkar funka!  

Något som däremot är negativt är att byggbranschens kraftfulla satsningar på jämställdhet och mångfald de senaste åren riskerar att gå förlorade. Han drar en parallell till början av 1990-talet då byggbranschen gick som tåget och det gjordes många satsningar för att attrahera fler kvinnor och utlandsfödda – alla kurvor pekade uppåt.  

Men ”århundadets skatteomläggning” 1990–1991 ledde till förändringar som fick byggbranschen att krisa rejält. 30 procent av all personal, 100 000 personer, sades upp inom ett halvår. LAS-systemets sist-in-först-ut-regler gjorde att mestadels kvinnor, unga och personer med utländsk härkomst tvingades lämna.  

– Nästan alla kvinnor sades upp eftersom de var bland de senast anställda. Många av dem tappade förtroendet för byggbranschen och kom aldrig tillbaka. Efter 1991 valde betydligt färre kvinnor ett teknikyrke. 

Byggbranschen har fortfarande inte hämtat sig från smällen och nu står den inför en liknande situation, konstaterar Mats Åkerlind.   

– Om vändningen dröjer och nedgången blir kraftfull kommer tyvärr LAS att slå till benhårt och då försvinner kvinnor och personer med utländsk bakgrund – igen. I en sådan här situation blir det tydligt hur fel en sådan här regel kan slå och hur viktigt det är att förändra den. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.