Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt

  • +46 8 553 432 55

Arbetar med frågor avseende förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.