Karin Rebas
PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar
Läs Karin Rebas kommentar »
Karl Lallerstedt 2
Finansieringen av civilförsvaret måste säkras
Läs kommentaren »
Anders Morin
Effektivisering handlar inte om att springa fortare
Läs Anders Morins kommentar »
Carolina Brånby
Det här är felet med GDPR
Läs Carolina Brånbys kommentar »
Emil Görnerup
EU måste prioritera forskningen
Läs Emil Görnerups kommentar »
Anders Morin
Valfriheten inom välfärden är åter hotad
Läs Anders Morins kommentar »
Jonas Frycklund
Pengarna ska inte lovas bort i förtid
Läs Jonas Frycklunds kommentar »
Christina Wainikka
Mager utdelning på innovationer
Läs Christina Wainikkas kommentar »
Karin Rebas
Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer
Läs Karin Rebas kommentar »
Emil Görnerup
Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning
Läs Emil Görnerups kommentar »

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.

Så når svensk forskning toppen igen

FOU Svensk forskning och utveckling har hamnat på efterkälken på grund av hårdare internationell konkurrens och ökade samhällsutmaningar. För att återigen sätta Sverige på kartan som ledande forskningsnation efterfrågar näringslivet ökat inflytande och skattelättnader i regeringens kommande forskningsproposition.

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.

Nyheter från entreprenör

Tidningen för företagsamt folk

Konrad Bergström sätter kurs mot miljarderna

ENTREPRENÖR Allt började vid havet för över 40 år sedan. Nu är superentreprenören Konrad Bergström tillbaka i marina miljöer med elbåtsföretaget X Shore. Efter en lång karriär inom livsstilsprodukter är han redo att skapa ”folkets elbåt” med ny teknik och hållbart miljötänk i fokus.

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.