Miljö, energi & klimat

Miljödebatten handlar ofta om behovet av ytterligare regleringar, fler eller högre skatter och avgifter. Svenskt Näringsliv vill att miljödebatten istället ska handla om hur man skapar en framtidsinriktad miljöpolitik genom tillväxt.

Vi tror att en förutsättning för hållbar utveckling är att tekniska framsteg kan ske obehindrat. Vi anser också att miljöpolitiska åtgärder ska vara ekonomiskt effektiva genom satsningar på det som ger största möjliga positiva effekt på miljön per investerad krona.

Företagande och tillväxt är lösningen, inte problemet! Ett systematiskt miljöarbete och ökad kompetens inom företagen har bidragit och fortsätter att bidra till att minska utsläpp och energiförbrukning. Det är den tekniska utvecklingen och innovationerna som möjliggjort detta.

Men företagens utveckling hindras av dagens regler. Därför vill vi ha mindre byråkrati, enklare regler, snabbare och effektivare handläggning. Långsiktiga politiska signaler är också en förutsättning för att skapa säkerhet inom näringslivet gällande investeringar och satsningar inom miljö, klimat och energiförsörjning.

Vi vill att företagen ska få större svängrum, därför att vi är övertygade om att det är detta som långsiktigt är bäst för miljön och svensk ekonomi.