Denna fråga är avslutad

Klimatkompassen

Klimatkompassen utarbetades ursprungligen genom ett samarbete mellan Dansk Industri (DI) och och Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under danska Ekonomi- och näringsdepartementet. Syftet var att ge inspiration att utveckla en klimatstrategi som kan minska företagets utsläpp av CO2 och andra växthusgaser.

Klimatkompassen

Projektet lanserades 2009 och var aktivt fram till och med 2014.

Vi hänvisar till Svenskt Näringslivs fråga om Miljö, energi & klimat samt webbplatsen Miljönytta.se.