Hållbarhet och infrastruktur

Avdelningen ansvarar för frågor som rör transportinfrastruktur, energi, klimat, miljö, miljörätt samt samordnar Svenskt Näringslivs arbete med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Ansvarig

Lina Håkansdotter

Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur
+46 8 553 430 03

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Jenny Svärd

Ansvarig Miljöpolicy
+46 8 553 431 36

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur
+46 8 553 430 08

Marcus Morfeldt

Expert hållbarhet och infrastruktur
+46 72 201 82 91

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur
+46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Nicklas Skår

Jurist
+46 8 553 430 40

Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.