Hållbarhet och infrastruktur

Avdelningen ansvarar för frågor som rör transportinfrastruktur, energi, klimat, miljö, miljörätt samt samordnar Svenskt Näringslivs arbete med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Ansvarig


+46 8 553 430 03

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Jenny Svärd

Ansvarig Miljöpolicy
+46 8 553 431 36

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Expert hållbarhet och infrastruktur
+46 72 201 82 91

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur
+46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Nicklas Skår

Jurist
+46 8 553 430 40

Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.