Arbetsgivarsamverkan

Vi behandlar frågor som är gemensamma för arbetsgivare i deras relationer med de anställda. Arbetet bedrivs i samverkan med eller på uppdrag av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Målet är goda och konkurrenskraftiga villkor i medlemsorganisationernas kollektivavtal.

Medarbetare

Beata Hammarskiöld

Expert arbetsgivarsamverkan
+46 8 553 431 54

Arbetar med arbetsgivarsamverkan beträffande avtalsförhandlingar

Edel Karlsson Håål

Expert, lönebildning
+46 8 553 430 58

Arbetar med rådgivning och stöd kring frågor som rör lönebildning och lönesättning för medlemsorganisationerna och medlemsföretagen.