Arbetsrätt

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 44

Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) med Bryssel som utgångspunkt. Bistår experter inom Svenskt Näringslivs och dess medlemsorganisationer i dessa och närliggande frågor. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den.

Niklas Beckman

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 431 33

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Ola Brinnen

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 06

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.