Arbetsrätt

Ansvarig

Medarbetare

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 44

Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) i Bryssel. Bistår experter inom Svenskt Näringsliv och MO med dessa och närliggande frågor, bl.a. via EU-LAV. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den, så även Arbetsmarknadens EU-råd.

Niklas Beckman

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 431 33

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Ola Brinnen

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 06

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.