Företagsjuridik

Ansvarig

Göran Grén

Avdelningschef
+46 8 553 431 31

Avdelningschef Företagsjuridik

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Anne Wigart

Senior Legal Adviser
+46 8 553 430 44

Företagsjuridik - bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Birgitta Laurent

Upphandlings- och konkurrensexpert
+46 8 553 431 42

Expert på offentlig upphandling och valfrihetsfrågor

Digital policy

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig
+46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Christer Östlund

Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
+46 8 553 430 28

Ansvar för regelförbättring.

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling
+46 8 553 431 56

Arbetar med offentlig upphandling

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
+46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Olof Erixon

Jurist
+46 8 553 430 46

Säkerhets- och beredskapsfrågor

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd
+46 8 553 431 01

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.